Uzklausīšanas sanāksmes

Print

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngKopš 12. marta izsludinātās ārkārtas situācijas valstī, uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare

17.07.2020. (notiks attālināti)

Par AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu   Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns   Elektroenerģija
Klātienē nenotiek Par SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 25.jūnija publikācija

Kopsavilkums (25.06.2020.)

Infografika

  Ūdenssaimniecība
Klātienē nenotiek Par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 5.jūnija publikācija

Kopsavilkums (04.06.2020.)

Infografika

  Ūdenssaimniecība
Klātienē nenotiek Par SIA "JUGLAS JAUDA" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2020.gada  19.maija publikācija Kopsavilkums (27.05.2020.)   Siltumenerģija
05.06.2020.
(notiks - attālināti)
Par VAS "Latvijas Pasts" abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma tarifu projektu 2020.gada 17.aprīļa publikācija Kopsavilkums
(25.05.2020.)
Protokols
Pielikums
Pasts
Klātienē nenotiek Par SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 13.marta publikācija Kopsavilkums (20.03.2020.)   Siltumenerģija
Klātienē nenotiek Par AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 16.aprīļa publikācija Kopsavilkums (29.04.2020.)    Siltumenerģija
Klātienē nenotiek Par SIA "VIDZEMES ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 2.aprīļa publikācija

Kopsavilkums (6.04.2020.)

  Siltumenerģija
Klātienē nenotiek Par SIA "Jelgavas novada KU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 16.aprīļa publikācija

Kopsavilkums (20.04.2020.)

Infografika

  Ūdenssaimniecība
Klātienē nenotiek Par SIA "Īslīces ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 15.aprīļa publikācija

Kopsavilkums (14.04.2020.)

Infografika

  Ūdenssaimniecība
Klātienē nenotiek Par SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 9.aprīļa publikācija

Kopsavilkums (15.04.2020.)

Infografika

  Ūdenssaimniecība
Klātienē nenotiek Par SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2020.gada 3.aprīļa publikācija

Kopsavilkums (31.03.2020.)

Infografika

  Ūdenssaimniecība
Klātienē nenotiek Par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2020.gada 17.marta publikācija Kopsavilkums (19.03.2020.)   Atkritumu apglabāšana
11.03.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA,, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem 2020.gada 21.februāra publikācija

Kopsavilkums

(17.02.2020.)

Protokols Siltumenerģija
ATCELTA!

Par Cēsu pilsētas SIA "VINDA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

2020.gada 13.februāra publikācija

Precizēts kopsavilkums (11.05.2020.)

Kopsavilkums (12.02.2020.)

Infografika

- Ūdenssaimniecība
21.02.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MS siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

2020.gada 31.janvāra publikācija

Kopsavilkums

(31.01.2020.)

Protokols Siltumenerģija
14.01.2020. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Iecavas siltums,, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 4.decembra publikācija

Kopsavilkums (16.12.2019.)

Prezentācija

Protokols Siltumenerģija
24.01.2020.

Par Krimuldas novada pašvaldības SIA "Entalpija-2" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

2019.gada 13.decembra publikācija

Precizēts kopsavilkums (12.03.2020.)

Kopsavilkums (13.12.2019.)

Protokols Ūdenssaimniecība
21.01.2020. Par SIA "Saulkrastu komunālserviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Tarifu projekts atsaukts 06.01.2020.) 2019.gada 6.novembra publikācija Kopsavilkums (06.11.2019.) (Tarifu projekts atsaukts 06.01.2020.) Ūdenssaimniecība
10.01.2020.

Par SIA "BABĪTES SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

2019.gada 27.novembra publikācija

Precizēts kopsavilkums (30.06.2020.)

Kopsavilkums (03.12.2019.)

Protokols Ūdenssaimniecība
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas
sanāksmes tēma
Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols

Nozare

27.12.2019 Par SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 3.decembra paziņojums Kopsavilkums (27.11.2019.) Protokols Siltumenerģija
17.12.2019. Par SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 21.novembra publikācija Kopsavilkums (27.11.2019.) Protokols Siltumenerģija
10.12.2019. Par SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 19.novembra publikācija

Kopsavilkums (07.11.2019.)

Precizēts kopsavilkums (1.07.2020.)

Protokols Siltumenerģija
01.11.2019. Par AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu 2019.gada 18.oktobra publikācija Kopsavilkums (16.10.2019.) Protokols Elektroenerģija
15.11.2019. Par SIA "SALDUS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 17.oktobra publikācija Kopsavilkums (10.10.2019.) Protokols Siltumenerģija
05.11.2019. Par AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 7.oktobra publikācija Kopsavilkums (03.10.2019.) Protokols Siltumenerģija
06.12.2019.

Par SIA "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Tarifu projekts atsaukts 30.06.2020.)

Komersanta prezentācija

2019.gada 23.oktobra publikācija Kopsavilkums (23.10.2019.) Protokols Ūdenssaimniecība
15.11.2019.

Par SIA "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

2019.gada 23.oktobra publikācija

Precizēts kopsavilkums (11.03.2020.)

Kopsavilkums (19.11.2019.)

Protokols Ūdenssaimniecība
08.11.2019.

Par SIA "TALSU ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

2019.gada 25.septembra publikācija

Precizēts kopsavilkums (13.01.2020.)

Kopsavilkums (27.09.2019.)

Protokols Ūdenssaimniecība
27.09.2019. Par AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu 2019.gada 13.septembra publikācija Kopsavilkums (17.09.2019.) Protokols Dabasgāze
04.09.2019. Par SIA “Wesemann-Sigulda” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 1.augusta publikācija Kopsavilkums (26.08.2019.) Protokols Siltumenerģija
06.09.2019.

Par SIA "Ādažu Ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

2019. gada 17.jūlija publikācija

Precizēts kopsavilkums (20.11.2019.)

Kopsavilkums (25.07.2019.)

Protokols Ūdenssaimniecība
16.08.2019. Par SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 2019.gada 23.jūlija publikācija

Precizēts kopsavilkums (28.11.2019.)

Kopsavilkums (24.07.2019.)

Protokols Atkritumu apglabāšana
06.08.2019. Par akciju sabiedrības ,,Olaines ūdens un siltums,, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019. gada 11. jūlija publikācija Kopsavilkums (06.08.2019.) Protokols Siltumenerģija
16.07.2019. Par AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns   Protokols Elektroenerģija
12.07.2019.

Par SIA "Krāslavas nami" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

Komersanta prezentācija

2019.gada 7.jūnija publikācija

Precizēts kopsavilkums (13.03.2020.)

Kopsavilkums (11.06.2019.)

Protokols

Ūdenssaimniecība
03.07.2019. SIA ,,Ogres Namsaimnieks" 2019.gada 31.maija publikācija

Precizēts kopsavilkums

(16.03.2020)

Kopsavilkums

(28.05.2019.)

 

Protokols Siltumenerģija
27.06.2019. SIA ,,KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" 2019.gada 6.jūnija publikācija Kopsavilkums (06.06.2019.) Protokols Siltumenerģija
07.06.2019. Par SIA ,,BROCĒNU SILTUMS" siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 8.maija publikācija Kopsavilkums (13.05.2019.) Protokols Siltumenerģija
28.06.2019. Par SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 14.maija publikācija

Precizēts kopsavilkums (04.12.2019.)

Kopsavilkums (10.05.2019.)

Protokols Ūdenssaimniecība
21.05.2019. Par SIA ,,Ozolnieku KSDU" siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 26.aprīļa publikācija Kopsavilkums (23.04.2019.) Protokols Siltumenerģija
07.06.2019. Par SIA "SALTAVOTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 24.aprīļa publikācija

Precizēts kopsavilkums (05.08.2019.)

Kopsavilkums 

Protokols Ūdenssaimniecība
03.05.2019. Par SIA ,,Kandavas komunālie pakalpojumi" siltumapgādes pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 2.aprīļa publikācija Kopsavilkums (05.04.2019.) Protokols Siltumenerģija
30.04.2019. Par VAS "Latvijas Pasts" universālā pasta pakalpojuma tarifu projektu 2019. gada 12. aprīļa publikācija Kopsavilkums (15.04.2019.) Protokols
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pasts
12.04.2019. Par SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2019.gada 4.marta publikācija

Precizēts kopsavilkums (10.06.2019.)

Kopsavilkums (07.03.2019.)

Protokols Ūdenssaimniecība
01.02.2019. Par AS "MADONAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 17.decembra publikācija

Precizēts kopsavilkums (19.03.2019.)

Kopsavilkums (20.12.2018.)

Protokols Ūdenssaimniecība
25.01.2019. Par SIA "BN KOMFORTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 10.decembra publikācija

Precizēts kopsavilkums (16.05.2019.)

Kopsavilkums (06.12.2018.)

Protokols Ūdenssaimniecība
25.01.2019. Par AS "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 28.decembra publikācija Kopsavilkums (07.01.2019.) Protokols Siltumenerģija
11.01.2019. Par SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 10.decembra publikācija

Precizēts kopsavilkums (02.04.2019.)

Kopsavilkums (06.12.2018.)

Protokols Ūdenssaimniecība
  Par SIA "BALOŽU SILTUMS" siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2018.gada 14.novembra publikācija

Kopsavilkums (16.11.2018.)

  Siltumenerģija
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas
sanāksmes tēma
Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols

Nozare

  Par SIA "BALOŽU SILTUMS" siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2018.gada 14.novembra publikācija

Kopsavilkums (16.11.2018.)

  Siltumenerģija
19.12.2018. Par SIA "PRIEKULES NAMI" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 12.novembra publikācija

Precizēts kopsavilkums (07.03.2019.)

Kopsavilkums (15.11.2018.)

Protokols Ūdenssaimniecība
  Par AS ,,RĪGAS SILTUMS” koģenerācijas stacijā SC ,,Ziepniekkalns" saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2018.gada 9.novembra publikācija

Kopsavilkums (12.11.2018.)

  Siltumenerģija
14.11.2018. Par SIA "VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  (Tarifu projekts atsaukts 02.12.2019.) 2018.gada 24.oktobra publikācija Kopsavilkums Protokols Ūdenssaimniecība
09.11.2018. Par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu 2018.gada 31.oktobra publikācija Kopsavilkums Protokols Dabasgāze
09.11.2018. Par SIA "LIELVĀRDES REMTE" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 19.oktobra publikācija

Kopsavilkums (14.11.2018.)

Protokols Ūdenssaimniecība
  Par SIA ,,Dobeles Eko” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2018.gada 5.oktobra publikācija

Kopsavilkums (10.10.2018.)

  Siltumenerģija
  Paziņojums par SIA "Fortum Jelgava" piedāvātajiem (noteiktajiem) siltumenerģijas tarifiem 2018. gada 1.oktobra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
09.11.2018. Par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 28.septembra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
17.09.2018. Par SIA "Krāslavas nami" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2018. gada 16. augusta publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
14.09.2018. Par SIA "DOBELES ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 22.augusta publikācija

Precizēts kopsavilkums (16.11.2018.)

Kopsavilkums

Protokols

Ūdenssaimniecība
  Par SIA "BALTENEKO" siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2018.gada 2.augusta publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Paziņojums par SIA "Valmieras ūdens" piedāvātajiem (noteiktajiem) siltumenerģijas tarifiem 2018.gada 24.jūlija publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Paziņojums par AS "Valmieras piens" piedāvāto (noteikto) tarifu 2018.gada 23.jūlija publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
11.07.2018. Par AS "Augstsprieguma tīkls" iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns Kopsavilkums Protokols Elektroenerģija
31.07.2018. Par SIA “NORMA K” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 4.jūlija publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
20.07.2018. Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 26.jūnija publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
  Paziņojums par SIA "Valmieras ūdens" piedāvātajiem (noteiktajiem) siltumenerģijas tarifiem 2018.gada 31.maija publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Paziņojums par SIA "Cēsu siltumtīkli” piedāvātajiem (noteiktajiem) siltumenerģijas tarifiem 2018.gada 31.maija publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Paziņojums par AS "Valmieras enerģija" piedāvāto (noteikto) siltumenerģijas tarifu 2018.gada 31.maija publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
15.06.2018. Par SIA "LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 21.maija publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
15.05.2018 Par AS ,,Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 17.aprīļa publikācija Kopsavilkums (09.11.2018.)
Kopsavilkums
Protokols Siltumenerģija
26.04.2018 Par SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 28.marta publikācija

Kopsavilkums

Protokols Siltumenerģija
  Par pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu (uzklausīšanas sanāksme netiek rīkota, jo iesniegtā tarifu projekta izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir tehniska rakstura un gala maksājums pakalpojuma lietotājiem nemainās) 2018.gada 22.marta publikācija Kopsavilkums   Atkritumu apglabāšana
14.03.2018. Par AS "Gaso" dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu projektu 2018.gada 22.februāra publikācija

Kopsavilkums

Kopsavilkums 2

Protokols Dabasgāze
06.04.2018. Par SIA "SALDUS KOMUNĀLSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2018.gada 14.marta publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
29.03.2018. Par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  (Tarifu projekts atsaukts 14.05.2018.) 2018.gada 9.marta publikācija Kopsavilkums   Ūdenssaimniecība
  Par SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu (uzklausīšanas sanāksme netiek rīkota, jo iesniegtā tarifu projekta izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, ir tehniska rakstura un gala maksājums pakalpojuma lietotājiem nemainās) 2018.gada 16.februāra publikācija Kopsavilkums   Atkritumu apglabāšana
  Par SIA "LKP Solutions" siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2018.gada 7.februāra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
26.01.2018 Par AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifa projektu 2017.gada 29.decembra publikācija Kopsavilkums
Publiskojamā daļa
Protokols Dabasgāze
24.04.2018. Par SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 8.janvāra publikācija

Precizēts
kopsavilkums (15.11.2018.)

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
10.05.2018. Par SIA "Vides serviss" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 10.janvāra publikācija

Precizēts kopsavilkums (09.04.2019.)

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
27.04.2018. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 9.janvāra publikācija

Precizēts kopsavilkums (15.11.2018.)

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
11.05.2018. Par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 5.janvāra publikācija

Precizēts kopsavilkums 4 (11.01.2019.)

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
08.05.2018. Par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA"" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 8.janvāra publikācija

Precizēts kopsavilkums (08.05.2019.)

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
27.02.2018. Par SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2018.gada 3.janvāra publikācija

Precizēts kopsavilkums (10.09.2019.)

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
30.01.2018. Par SIA "Liepājas RAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2017.gada 29.decembra publikācija

Kopsavilkums 4

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
12.01.2018. Par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu 2017.gada 29.decembra publikācija Kopsavilkums 1
Kopsavilkums 2
Protokols Dabasgāze
11.01.2018. Par Limbažu pilsētas SIA "LIMBAŽU KOMUNĀLSERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 19.decembra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
20.04.2018. Par SIA "ALAAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2017.gada 22.decembra publikācija

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas
sanāksmes tēma
Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols

Nozare

  Paziņojums par SIA "Babītes siltums" noteikto (piedāvāto) tarifu 2017.gada 29.decembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Paziņojums par SIA "Valmieras ūdens" piedāvāto (noteikto) tarifu 2017.gada 29.novembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Paziņojums par AS "Valmieras piens" piedāvāto (noteikto) tarifu 2017.gada 27.novembra publikācija

Kopsavilkums

  Siltumenerģija
08.12.2017. Par PSIA "Jaunpils KS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 10.novembra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
30.11.2017. Par SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 7.novembra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
01.12.2017. Par SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 8.novembra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
14.11.2017. Par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 17.oktobra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
03.11.2017. Par SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 10.oktobra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
  Par SIA "VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Tarifu projekts atsaukts 18.10.2017.) 2017.gada 13.oktobra publikācija Kopsavilkums   Ūdenssaimniecība
30.10.2017. Par SIA "Ozolnieku KSDU" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 6.oktobra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
  Par SIA "ETO" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 6.septembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
13.10.2017 Par SIA "ZAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2017.gada 20.septembra publikācija

Kopsavilkums 4

Kopsavilkums 3

Kopsavilkums 2

Kopsavilkums

Protokols Atkritumu apglabāšana
05.10.2017. Par AS "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 14.septembra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
  Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 3” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2017.gada 4.septembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 2” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2017.gada 4.septembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Par SIA ,,Energoapgādes tīkli 1” siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu 2017.gada 4.septembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
29.09.2017. Par SIA "Komunālserviss TILDe" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 6.septembra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
15.09.2017. Par pašvaldības SIA "Valgums-S" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 25.augusta publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
08.09.2017. Par SIA "Tukuma ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 14.augusta publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
  Par SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  (Tarifu projekts atsaukts 23.08.2017.) 2017.gada 9.augusta publikācija Kopsavilkums   Ūdenssaimniecība
31.07.2017. Par SIA "Vangažu Namsaimnieks" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 5.jūlija publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
07.07.2017. Par AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns   Protokols Elektroenerģija
04.07.2017. Par SIA "Valmieras ūdens" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 8.jūnija publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
03.03.2017. Par SIA "MS Siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu 2017.gada 3.februāra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
01.02.2017. Par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektu 2017.gada 11.janvāra publikācija Kopsavilkums Protokols Dabasgāze
  Par AS “Valmieras Enerģija” saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2017.gada 8.marta publikācija (precizējums)
2017.gada 23.februāra publikācija
2017.gada 5.janvāra publikācija

Kopsavilkums (precizēts)

Kopsavilkums

  Siltumenerģija
10.01.2017. SIA "Rēzeknes enerģija" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts 2016.gada 15.decembra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
06.01.2017. Par SIA „AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu 2016.gada 14.decembra publikācija Kopsavilkums Protokols Atkritumu apglabāšana
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas
sanāksmes tēma
Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols

Nozare

  Par AS "Valmieras piens" saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2016.gada 29.decembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Par SIA „Baložu siltums” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 24.novembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Par SIA „Vangažu Sildspēks” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 25.novembra publikācija

Kopsavilkums

  Siltumenerģija
14.12.2016. Par SIA „AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 30.novembra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
08.12.2016. Par SIA „Tukuma siltums” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 16.novembra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
  SIA "NPC Serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts 2016.gada 7.novembra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
22.11.2016. Par AS "Augstsprieguma tīkls" tarifu projektu  2016.gada 25.oktobra publikācija Kopsavilkums Protokols Elektroenerģija
  Par AS ,,SĀTIŅI ENERGO LM” saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2016.gada 10.oktobra publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
04.11.2016. PAR "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 10.oktobra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
28.10.2016. Par SIA „SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu  2016.gada 4.oktobra publikācija
2016.gada 8.decembra publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
28.10.2016. Par SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 28.septembra publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
20.09.2016 Par SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 5.augusta publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
  Par SIA "ETO" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu  2016.gada 10.augusta publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
09.09.2016. Par SIA „Norma K” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 10.augusta publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
26.08.2016. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem 2016.gada 5.augusta publikācija Kopsavilkums Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas un Priedaines ciemam
Kopsavilkums Kuldīgas novada pagastiem
 
Protokols Ūdenssaimniecība
03.08.2016. Par AS „SIMONE” siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 4.jūlija publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
22.07.2016. Par SIA  “RTO Elektrotīkli” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 7.jūlija publikācija Kopsavilkums Protokols Elektroenerģija
22.07.2016. Par Ropažu novada "CIEMATS" SIA ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 29.jūnija publikācija

Precizēts kopsavilkums

Kopsavilkums

Protokols Ūdenssaimniecība
  Par SIA "Brocēnu enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2016.gada 29.jūnija publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
  Par AS ,,Rēzeknes siltumtīkli” saražotās siltumenerģijas tarifu projektu 2016.gada 17.jūnija publikācija Kopsavilkums   Siltumenerģija
12.07.2016. Par AS „Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plāns   Protokols Elektroenerģija
01.07.2016. Par SIA "Grobiņas siltums" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 8.jūnija publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
29.06.2016. Par SIA "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas pakalpojumu tarifu projektu 2016.gada 26.maija publikācija Kopsavilkums Protokols Siltumenerģija
  SIA "Iecavas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts       Siltumenerģija