Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz sprk@sprk.gov.lv

Atlasīt
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "Gulbenes nami" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 23.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas 10 gadu attīstības plāns

Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "LIMBAŽU SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 22.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 9.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Ķekavas nami" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 11.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par konsultāciju dokumentu par noteikumu projektiem:
- piekļuves datu pūsmai noteikumi
- atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumi
- piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi

Sanāksmes protokols Nozare Elektroniskie sakari
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Rojas DzKU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 30.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

SIA "RTO Elektrotīkli" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekts

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 25.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu (2022. - 2031.)

Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 6.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 8.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 15.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "ĶEGUMA STARS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 26.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "BROCĒNU SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2021.gada 15.janvāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība