Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz sprk@sprk.gov.lv

Atlasīt
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Ikšķiles māja" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 22.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "SALTAVOTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 22.jūnija publikācija Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "BAUSKAS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 7.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Baložu siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

 

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 2.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 2.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par pašvaldības SIA "Jaunpils KS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 1.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "BN KOMFORTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 31.maija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 18.maija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "VNK serviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 2.jūnija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 18.maija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “BIOENINVEST” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 6.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Madonas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 28.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 28.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 4.marta publikācija (1) Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 4.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "Daugavpils ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 4.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "SALTAVOTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 15.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 1.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,VILKME” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem

Paziņojums par tarifu projektu 2022.gada 20.janvāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Siltumenerģija