Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz sprk@sprk.gov.lv

Filter
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic

Par SIA "VNK Serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Tariff project notice 2020.gada 25.septembra publikācija Tariff project summary Nozare Siltumenerģija
Meeting date (notiks attālināti) Hearing topic

Par AS "Gaso" iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu

Tariff project notice 2020.gada 10.septembra publikācija Tariff project summary Nozare Dabasgāze
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic

Par SIA " KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA " ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

Tariff project notice 2020. gada 19. augusta publikācija Tariff project summary Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Meeting date (notiks attālināti) Hearing topic

Par AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu

Tariff project notice 2020.gada 10.augusta publikācija Tariff project summary Meeting protocol Nozare Elektroenerģija
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic

Par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

Tariff project notice 2020.gada 17.marta publikācija Tariff project summary Nozare Atkritumu apglabāšana
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic Par AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada 5.jūnija publikācija Tariff project summary Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Meeting date Hearing topic

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA,, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem

Tariff project notice 2020.gada 21.februāra publikācija Tariff project summary Meeting protocol Nozare Siltumenerģija
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic Par SIA "JUGLAS JAUDA" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada  19.maija publikācija Tariff project summary Nozare Siltumenerģija
Meeting date ATCELTA! Hearing topic

Par Cēsu pilsētas SIA "VINDA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

Tariff project notice 2020.gada 13.februāra publikācija Tariff project summary Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Meeting date (notiks attālināti) Hearing topic Par VAS "Latvijas Pasts" abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada 17.aprīļa publikācija Tariff project summary Meeting protocol Nozare Pasts
Meeting date Hearing topic

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MS siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Tariff project summary Meeting protocol Nozare Siltumenerģija
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic Par SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada 13.marta publikācija Tariff project summary Nozare Siltumenerģija
Meeting date Hearing topic Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Iecavas siltums,, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Tariff project notice 2019.gada 4.decembra publikācija Tariff project summary Meeting protocol Nozare Siltumenerģija
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic Par AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada 16.aprīļa publikācija Tariff project summary Nozare Siltumenerģija
Meeting date Hearing topic

Par Krimuldas novada pašvaldības SIA "Entalpija-2" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

Tariff project notice 2019.gada 13.decembra publikācija Tariff project summary Meeting protocol Nozare Ūdenssaimniecība
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic Par SIA "VIDZEMES ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada 2.aprīļa publikācija Nozare Siltumenerģija
Meeting date Hearing topic Par SIA "Saulkrastu komunālserviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Tarifu projekts atsaukts 06.01.2020.) Tariff project notice 2019.gada 6.novembra publikācija Tariff project summary Nozare Ūdenssaimniecība
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic Par SIA "Jelgavas novada KU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada 16.aprīļa publikācija Tariff project summary Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Meeting date Hearing topic

Par SIA "BABĪTES SILTUMS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

Tariff project notice 2019.gada 27.novembra publikācija Tariff project summary Meeting protocol Nozare Ūdenssaimniecība
Meeting date Klātienē nenotiek Hearing topic Par SIA "Īslīces ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu Tariff project notice 2020.gada 15.aprīļa publikācija Tariff project summary Infografika Nozare Ūdenssaimniecība