Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz sprk@sprk.gov.lv

Filter
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS "Conexus Baltic Grid" iesniegto dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu projektu.

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 6.novembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Dabasgāze
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “VILKME” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 19.novembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 21.oktobra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 23.oktobra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Bauskas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 16.oktobra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "VNK Serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 25.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS "Gaso" iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifa projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 10.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Meeting protocol Nozare Dabasgāze
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA " KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA " ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu 

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 19.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 10.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Meeting protocol Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats Par SIA "JUGLAS JAUDA" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada  19.maija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums ATCELTA! Uzklausīšanas temats

Par Cēsu pilsētas SIA "VINDA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 13.februāra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats Par VAS "Latvijas Pasts" abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma tarifu projektu Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 17.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Meeting protocol Nozare Pasts
Sanāksmes datums Uzklausīšanas temats

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MS siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Tarifu projekta kopsavilkums Meeting protocol Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats Par SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 13.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Uzklausīšanas temats Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Iecavas siltums,, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Paziņojums par tarifu projektu 2019.gada 4.decembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Meeting protocol Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats Par AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 16.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Uzklausīšanas temats

Par Krimuldas novada pašvaldības SIA "Entalpija-2" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Komersanta prezentācija

Paziņojums par tarifu projektu 2019.gada 13.decembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Meeting protocol Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats Par SIA "VIDZEMES ENERĢIJA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 2.aprīļa publikācija Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Uzklausīšanas temats Par SIA "Saulkrastu komunālserviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Tarifu projekts atsaukts 06.01.2020.) Paziņojums par tarifu projektu 2019.gada 6.novembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Jelgavas novada KU" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2020.gada 16.aprīļa publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība