Uzklausīšanas sanāksmes

Drukāt

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Regulatora lēmumu pieņemšanas procesā, Regulators rīko uzklausīšanas sanāksmes. Sanāksmē, argumentējot savu nostāju, ikviens var paust viedokli par sanāksmē izskatāmo jautājumu, izteikt komentārus vai sniegt priekšlikumus. Tas nozīmē, ka sanāksmē var piedalīties sabiedrisko pakalpojumu lietotāji, lietotāju interešu aizsardzības apvienību pārstāvji, komersantu pārstāvji, dažādu ar pakalpojumiem saistītu institūciju un apvienību pārstāvji, neatkarīgi eksperti, akadēmiskās institūcijas utt. Tas garantē plašu dažādu interešu pārstāvniecību atklātajās sanāksmēs. Paustajiem viedokļiem un argumentiem ir rekomendējošs raksturs, Regulatora padomei pieņemot lēmumu.

Informācija par rīkotajām uzklausīšanas sanāksmēm ir publiski pieejama. Tās laikā var tikt veikta gan fotografēšana, gan filmēšana. Par visām plānotajām uzklausīšanas sanāksmēm informācija tiek ievietota Regulatora mājas lapas sadaļā Jaunumi, kā arī plānoto notikumu kalendārā. Tāpat, izskatot tarifu projektu, kas attiecas uz konkrētu administratīvo teritoriju, informācija tiek publicēta reģionālajos plašsaziņas līdzekļos.

Komersantu iesniegtie tarifi, kurus Regulators izvērtē, ir apkopoti sadaļā Iesniegtie tarifu projekti

proposal.pngAtbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam (2.panta pirmās daļas 1.punkts) valsts institūcijas iespēju robežās turpina sniegt pakalpojumus attālināti. Pamatojoties uz to uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem tarifu projektiem klātienē netiek organizētas. Uzklausīšanas sanāksmes attālināti tiek rīkotas pēc nepieciešamības atbilstoši Regulatora noteikumiem (11.punkts). Aicinām priekšlikumus un ieteikumus par iesniegtajiem tarifu projektiem sniegt elektroniski 20 dienu laikā no tarifu projekta paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", rakstot uz [email protected]

Atlasīt
Uzklausīšanas sanāksmes datums Uzklausīšanas sanāksmes tēma Paziņojums par tarifu projektu Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 30.novembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Madonas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 21.novembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Ādažu ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 10.novembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Gulbenes Energo Serviss" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 13.oktobra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “MADONAS SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 29.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 19.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par priekšlikumu un komentāru apkopojumu par plānoto izsoli un plānotajiem piemērojamajiem izsoles nosacījumiem ierobežotas radiofrekvenču joslas 3750 MHz–3800 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Sanāksmes protokols
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "LIELVĀRDES REMTE" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 6.septembra publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu

Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare Dabasgāze
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu 2024-2033

Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare Elektroenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par pašvaldības SIA "ŪDEKA" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 24.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "AIZPUTES NAMI" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 24.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "Ādažu ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (Tarifu projekts atsaukts 04.09.2023.)

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 17.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "JELGAVAS ŪDENS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 17.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Ūdenssaimniecība
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “Preiļu saimnieks siltumenerģijas apgādes tarifa projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 12.jūlija publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "ZAAO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 14.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS “Gaso” iesniegto dabasgāzes sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānu

Attīstības plāns 2024-2033

2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums.

Sanāksmes protokols Nozare Dabasgāze
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA "ALAAS" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 7.augusta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Infografika Nozare Atkritumu apglabāšana
Sanāksmes datums Klātienē nenotiek Uzklausīšanas temats

Par SIA “BALVU ENERĢIJA” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Paziņojums par tarifu projektu 2023.gada 10.marta publikācija Tarifu projekta kopsavilkums Nozare Siltumenerģija
Sanāksmes datums (notiks attālināti) Uzklausīšanas temats

Par AS "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu

Tarifu projekta kopsavilkums Sanāksmes protokols Nozare Elektroenerģija