Kontakti

Drukāt

📩 Priekšlikumi, jautājumi, lūgumi vai sūdzības, kas satur aizsargājumu informāciju (piemēram, personas datus, komercnoslēpumu vai citu ierobežotas pieejamības informāciju) jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (e-paraksts), un jāsūta uz SPRK oficiālo e-pastu [email protected] vai izmantojot SPRK e-adresi.

❗ Ja tev šobrīd nav pieejams e-paraksts, saņem eParaksts mobile, piesakoties eparaksts.lv portālā.

📧"Saziņa ar Regulatoru" (skat. zemāk) izmanto tajos gadījumos, ja sūtījums nesatur aizsargājamu informāciju. Piemēram, ja rodas jautājums par komersanta piemērotajiem tarifiem vai par neskaidrībām regulējuma piemērošanā u.tml.

❗🔎Pirms sūti savu jautājumu, ieskaties interesējošās nozares biežāk uzdoto jautājumu sadaļā! Iespējams, tajā varēsi atrast atbildi:  Atkritumu apglabāšana; Pasts; Dabasgāze; Siltumenerģija; Elektroniskie sakari; Elektroenerģija un Ūdenssaimniecība.

Tālrunis
+371 67097200
Adrese
Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Darba laiks
P.-C. 8.30-17.15, Pk. 8.30-16.00

Saziņa ar Regulatoru

Apliecinu, ka norādītā informācija un iesniegtie personas dati ir paiesi, kā arī esmu iepazinies ar Regulatora privātuma politiku .

 

  • Regulators izskata visus saņemtos sūtījumus atbilstoši Iesniegumu likumam, kas noteic kārtību, kādā sūtījums ir noformējams un iesniedzams valsts iestādei un kārtību, kādā valsts iestāde izskata un sniedz atbildi.

Padomes priekšsēdētāja
Alda Ozola
67097200
padomes priekšsēdātājas A.Ozolas padomnieks
Kristaps Treimanis
67097200
Padomes loceklis
Intars Birziņš
67097200
padomes locekļa I.Birziņa padomniece
Ilze Tarvāne
67097200
Padomes loceklis
Imants Mantiņš
67097200
padomes locekļa I.Mantiņa padomnieks
Pēteris Leiškalns
67097200
Padomes locekle
Rota Šņuka
67097200
padomes locekļa R.Šņukas padomniece
Ilze Birzniece
67097200
Padomes locekle
Anna Upena
67097200
padomes locekles A.Upenas padomnieks
Kārlis Barančans
67097200
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Ieva Lazdiņa
67097222
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Džeina Šteinberga
67097215
Starptautisko attiecību vadītāja
Lija Makare
67097211
Iekšējā audita vadītāja
Elita Grante
67097203
Izpilddirektors
Jānis Miķelsons
67097220
Departamenta direktors
Ivars Tauniņš
67097212
Tirgus analīzes nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Andrejs Dombrovskis
67097286
Galvenais tirgus un tarifu eksperts
Māris Sirmais
67097295
Galvenā tirgus analīzes eksperte
Linda Paršova
67097294
Galvenā universālā pakalpojuma eksperte
Vineta Biseniece
67097285
Vecākā tirgus analīzes eksperte
Dana Radionova
67097270
Vecākais tarifu un izmaksu eksperts
Bruno Radziņš
67097234
Vecākā tarifu un izmaksu eksperte
Nataliia Lado
67097241
Pakalpojumu datu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Aiga Lipenberga
67097239
Vecākā pasta pakalpojumu datu eksperte
Evita Ambaine
67097250
Vecākā ģeogrāfisko datu eksperte
Līga Vitenberga
67097282
Tīklu infrastruktūras nodaļa
Nodaļas vadītājs
Māris Pavārs
67097292
Galvenā tīklu infrastruktūras eksperte
Alīna Stafecka
67097209
Vecākā tīklu infrastruktūras eksperte
Aiga Kariņa
67097283
Vecākais radiofrekvenču eksperts
Alnis Garkājis
67097238
Vecākā numerācijas eksperte
Lauma Čerņevska
67097240
Vecākais starpsavienojumu eksperts
Juris Ķezberis
67873852
Pakalpojumu kvalitātes nodaļa
Nodaļas vadītājs
Elmārs Lipenbergs
67097293
Galvenā pakalpojumu kvalitātes eksperte
Inga Vagale
67097204
Vecākais pakalpojumu kvalitātes mērījumu eksperts
Andrejs Lizunovs
67097288
Vecākā klientu attiecību eksperte
Ineta Bērziņa
67097247
Departamenta direktors
Jānis Negribs
67097208
Departamenta direktora vietniece
Dace Bite
67097231
Departamenta direktora vietnieks
Aivis Reinholds
66222347
Tarifu nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Viesturs Kadiķis
67097276
Galvenā tarifu eksperte
Svetlana Vītola
67097233
Vecākais tarifu eksperts
Dainis Jaševs
67873861
Vecākā tarifu eksperte
Jūlija Šaripova
67097227
Vecākā tarifu eksperte
Ginta Jakoviča
67097232
Pārrobežu energosistēmu darbības koordinācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Diāna Bērziņa
67873181
Vecākais ES lietu eksperts
Ēriks Eihenbergs
66222345
Vecākā ES lietu eksperte
Edīte Bieļa-Dailidoviča
67873183
Tirgus uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Gunta Frēze
67097214
Galvenā tirgus uzraudzības eksperte
Inese Karpoviča
67097266
Vecākais tirgus uzraudzības eksperts
Reinis Āboltiņš
67097219
Vecākā tirgus procesu eksperte
Dace Kalniņa
66222341
Vecākā tirgus procesu eksperte
Sandija Varnovska
66222340
Vecākais tirgus analīzes eksperts
Andrejs Jakovļevs
67097243
Siltumenerģijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Aiva Dreija
67097261
Galvenais tarifu eksperts
Vjačeslavs Smirnovs
67097254
Galvenais tarifu eksperts
Fricis Rūmnieks
67873184
Vecākā tarifu eksperte
Solvita Švede
67873863
Vecākā tarifu eksperte
Santa Kaļva
67873186
Vecākā tarifu eksperte
Līga Vēja
67873187
Vecākais tarifu eksperts
Valts Šulcs
67873181
Infrastruktūras pārraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs
Ingus Užulis
67097248
Vecākā infrastruktūras eksperte
Ginta Sece
67873188
Elektroapgādes inspektors
Vitālijs Eisaks
67097269
Gāzes apgādes inspektors
Uldis Mosāns
67097244
Siltumapgādes inspektors
Edmunds Bieļa
67097268
Departamenta direktora p.i.
Dace Čodare-Plaude
66222344
Departamenta direktora vietnieks
Aigars Mežals
67097279
Ūdenssaimniecības nodaļa
Nodaļas vadītāja
Dace Čodare-Plaude
66222344
Galvenā tarifu un uzraudzības eksperte
Ieva Rozentāle
67097274
Vecākā tarifu un uzraudzības eksperte
Kristīne Breikša
67873185
Vecākā tarifu un uzraudzības eksperte
Astra Breikša
67097278
Vecākā tarifu un uzraudzības eksperte
Kristīne Strautmane-Grābēja
67873854
Vecākā eksperte sadarbības jautājumos
Dace Burtniece
67097271
Depozīta sistēmas un atkritumu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inese Vēvere
67097267
Galvenā tarifu un uzraudzības eksperte
Ināra Teibe
67873853
Departamenta direktors
Edmunds Rudzītis
67097281
Departamenta direktora vietniece
Maruta Purviņa
67097249
Vecākā analītiķe
Jeļena Tripane
67097262
Vecākā analītiķe
Zane Laukalēja
67097290
Vecākais analītiķis
Harijs Kārkliņš
67097260
Departamenta direktore
Ieva Feldmane
67097296
Enerģētikas lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inga Balabkina
67097217
Galvenā juriste
Elza Bergmane
67097224
Galvenā juriste
Sigita Tukiša
67873859
Vecākais jurists
Uldis Vīlips
67097245
Vecākā juriste
Anta Ellere-Feodorova
67097280
Elektronisko sakaru un pasta lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Līga Lamba
67097259
Galvenā juriste
Diāna Popena
66222342
Vecākā juriste
Irēna Razumļova
67097246
Vecākā juriste
Liene Rasa
67097226
Vecākā juriste
Diāna Neimane
67097229
Ūdenssaimniecības, siltumapgādes, depozīta un atkritumu lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Anda Done
67097253
Galvenā juriste
Jolanta Stelpe
67097221
Vecākā juriste
Baiba Pope-Veisa
67097223
Vecākā juriste
Ilze Moora
67097298
Vispārīgo lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Diāna Kibelko-Garbuzova
67873864
Galvenā juriste
Diāna Kristapa
67097263
Vecākā juriste
Linda Ziņģe
67873858
Departamenta direktore
Dita Jansone
67873860
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Agita Unska-Lapiņa
67097236
Vecākā grāmatvede
Sandra Bimbere
67873189
Grāmatvede
Ieva Blaumane
67097287
Grāmatvede
Baiba Jansone
67097235
Kancelejas un arhīva nodaļa (fax 67097277)
Nodaļas vadītāja
Sandra Briede
67097228
Galvenā lietvede
Ieva Lezdiņa
67097258
Vecākā lietvede
Dace Āboliņa
67097251
Vecākā lietvede
Līga Svaža
67873850
Tehniskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs
Artis Zverovs
67097257
Galvenā iepirkumu un līgumu speciāliste
Anna Pelša
66222348
Saimniecības pārzinis
Jānis Lavicevičs
67873865
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītāja
Līga Novada
66222343
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs
Didzis Šapkus
67873856
Sistēmu administrators
Mikus Matisons
67097255
Sistēmu administrators
Jānis Brakovskis
67873862
Vecākā personāla speciāliste
Lilija Gadzāne
67097218

Medijiem

Sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Lazdiņa,
Tālrunis 67097222, mobilais 26158480, e-pasts [email protected]

Sabiedrisko attiecību vadītāja Džeina Šteinberga,
Tālrunis 67097215, mobilais 29782012, e-pasts [email protected]

Par ilgtspējas jautājumiem atbildīgā kontaktpersona: 
Padomes locekļa I.Birziņa padomniece Ilze Tarvāne, e-pasts [email protected]
 

Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200

Padomes priekšsēdētāja Alda Ozola, padomes locekļi - Intars Birziņš, Rota Šņuka, Imants Mantiņš un Anna Upena - apmeklētājus pieņem pēc savstarpējas vienošanās pusēm izdevīgā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Izpildinstitūciju darbinieki, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Bankas rekvizīti
Saņēmējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Reģ.nr.: 90001162258
Konts: LV09TREL2120640005000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22

Nokļūšana līdz Regulatoram - Rīgā, Ūnijas ielā 45. Pietura "Ūnijas iela", 48.autobuss, trolejbusi - 13, 16, 17