Elektroenerģija

Drukāt

Info_icon_1.pngElektroenerģijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt Regulatorā reģistrēts komersants. Regulators:

  • uzrauga komersantu elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu;
  • veic pakalpojumu kvalitātes uzraudzību;
  • veicina konkurenci elektroenerģijas nozarē;
  • nodrošina lietotāju interešu aizstāvību.

Piedāvājam izmantot Regulatora sagatavoto Excel veidni, kas palīdzēs aplēst elektroenerģijas cenu iesniedzamā tarifu projekta vajadzībām