Kvalitātes mērījumi

Drukāt

Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, Regulators veic fiksētā un mobilā balss sakaru pakalpojuma kvalitātes mērījumus un regulāri publicē aktuālos mērījumu rezultātus. Plašāk ar aktuālajiem mērījumu rezultātiem varat iepazīties sadaļā "Kvalitātes pārskati un mērījumu rezultāti".

No 2021. gada Regulators uz laiku ir pārtraucis interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Regulāru mērījumu veikšanu plānots atsākt pēc jauna interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērīšanas rīka izstrādes.