Tarifi

Drukāt

Maksu par elektroenerģiju veido vairākas daļas – elektroenerģijas cena, pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifi un obligātā iepirkuma komponentes jeb valsts noteiktais atbalsta maksājums par elektroenerģijas ražošanu efektīvā koģenerācijā vai no atjaunojamiem energoresursiem. Maksai par elektroenerģiju piemēro pievienotās vērtības nodokli.

Līdz elektroenerģijas tirgus atvēršanai elektroenerģijas cenu Latvijā apstiprināja Regulators. Atteikšanās no regulētām elektroenerģijas cenām notika, pakāpeniski atverot tirgu. Mājsaimniecības bija pēdējā lietotāju grupa, kas līdz 2014.gada 31.decembrim elektroenerģiju saņēma par regulētām cenām. Šobrīd elektroenerģijas cenu, savstarpēji konkurējot, piedāvā elektroenerģijas tirgotāji. Lietotājam ar tirgotāju savstarpējā līgumā ir iespējams vienoties par iepriekš fiksētu cenu vai mainīgu cenu, kas svārstās atbilstoši elektroenerģijas cenai biržā.

Plašāk par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm aicinām iepazīties Regulatora sagatavotajā Infografikā

Pārvades sistēma ietver tīklus un iekārtas, kuru spriegums ir 110 un vairāk kilovoltu un kas tiek izmantoti elektroenerģijas pārvadei līdz sadales sistēmai vai lietotājiem, kuri ir pieslēgti pie pārvades sistēmas. Latvijā ir viens pārvades sistēmas operators - AS "Augstsprieguma tīkls”, kas no 2021.gada 1.janvāra piemēro ar Regulatora padomes 2020.gada 26.novembra lēmumu Nr.153 apstiprinātos elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus. 

Sadales sistēma ietver tīklus un iekārtas, kuras izmanto elektroenerģijas piegādē lietotājiem un kurās spriegums ir zemāks par 110 kilovoltiem. Latvijā ir 11 elektroenerģijas sadales sistēmas operatori, no kuriem sešiem Regulators ir apstiprinājis sadales sistēmas pakalpojumu tarifus:

AS "Sadales tīkls" tarifi (spēkā no 01.01.2020)  - Regulatora padomes 2019. gada 27. novembra lēmums Nr.172

SIA "RTO Elektrotīkli" tarifi - Regulatora padomes 2016. gada 22. decembra lēmums Nr.171

-  SIA "RTO Elektrotīkli" tarifi - Regulatora padomes 2021. gada 5. augusta lēmums Nr.82, spēkā no 2021. gada 1. oktobra

SIA "Latvijas dzelzceļš" tarifi - Regulatora padomes 2013. gada 20. marta lēmums Nr.57

SIA "Vats" tarifi - Regulatora padomes 2011. gada 16. jūnija padomes lēmums Nr.135

SIA "TLA DĀRZEŅI" tarifi – Regulatora padomes 2004. gada 7. aprīļa lēmums Nr.103

SIA "GERIANTS" tarifi – Regulatora padomes 2008. gada 15. oktobra lēmums Nr.327

Elektroenerģijas obligātais iepirkums un garantētā maksa par koģenerācjas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem un valsts budžeta.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs, kura pienākumus no 2014.gada 1.aprīļa pilda AS ''Enerģijas publiskais tirgotājs''. Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju  obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotajiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, veic atbalsta maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kā arī nodrošina obligatā iepirkuma funkciju administrēšanu. Šī publiskā tirgotāja izmaksas savukārt sedz visi elektroenerģijas galalietotāji kā obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksājumu.

No 2021.gada 1.janvāra obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība  ir 17,51 EUR/MWh. Informācija par to, kuri komersanti ir saņēmuši valsts noteikto atbalstu, ir skatāma Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē (sadaļā - Lēmumi).