Pakalpojumu sniedzēji

Drukāt

Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas Pasta likuma noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.

Reģistrētie pasta komersanti

Ja pasta komersants nenovērš konstatēto atkārtoto pārkāpumu, Regulators lemj par tiesību atņemšanu komersantam sniegt pasta pakalpojumus uz laiku līdz pieciem gadiem.

Izslēgtie pasta komersanti un komersanti, kam atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus