Komersantu pakalpojumi

Drukāt

Regulatorā reģistrētam elektronisko sakaru komersantam ir tiesības sniegt šādus elektronisko sakaru pakalpojumus: balss sakaru, īsziņu, interneta piekļuves, datu pārraides, nomāto līniju, radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu, kā arī nodrošināt starpsavienojumu un piekļuvi tīkliem vai infrastruktūrai. Elektronisko sakaru pakalpojumus komersanti sniedz mazumtirdzniecībā – galalietotājiem, un vairumtirdzniecībā – citiem elektronisko sakaru komersantiem pakalpojumu tālākai nodrošināšanai galalietotājiem.


Atkarībā no elektronisko sakaru pakalpojumu līguma nosacījumiem un izvēlētā tarifu plāna, Jums var būt pieejams dažāda apjoma un satura pakalpojumu klāsts. Lietotāju biežāk izmantotie elektronisko sakaru pakalpojumi, par kuru saņemšanu lietotājs slēdz līgumu ar elektronisko sakaru komersantu ir šādi:

Balss sakaru pakalpojums tiek nodrošināts gan fiksētā, gan mobilā elektronisko sakaru tīklā. Balss sakaru pakalpojums lietotājam var būt nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar internetu un televīziju. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi. Balss sakaru pakalpojumu fiksētā tīklā komersants nodrošina fiksētā pieslēguma punktā. Izvēloties balss sakaru pakalpojumu mobilā tīklā, ir jāņem vērā, ka pakalpojuma saņemšanu un lietošanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, komersanta mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zona, Jūsu izmantotās galiekārtas funkcionalitātes īpašības, kā arī dažādi vietas ģeogrāfiskie aspekti, koki, ēku konstrukcijas u.c.

Īsziņu pakalpojums ir elektronisko sakaru pakalpojums, kas nodrošina īsziņu, arī multivides īsziņu nosūtīšanu un saņemšanu mobilā tīklā, izmantojot numerāciju, galalietotāju savstarpējai saziņai, tostarp izmantojot lietotni jeb aplikāciju. Parasti īsziņu pakalpojums ir ietverts līgumā kopā ar balss sakaru pakalpojumu, kā arī interneta pakalpojumu mobilā tīklā. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Interneta pakalpojums ir interneta piekļuves pakalpojums fiksētā vai mobilā elektronisko sakaru tīklā. Interneta pakalpojumu Latvijā kopumā nodrošina vairāk nekā 120 operatoru un vairākumā no vietām Jums ir iespēja izvēlēties kādu no pakalpojuma sniedzējiem. Fiksētā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts, ierīkojot pieslēgumu fiksētā vietā (tajā skaitā Wi-Fi pieslēgums). Ar šāda veida interneta pieslēgumu parasti iespējams nodrošināt stabilākus pakalpojuma kvalitātes rādītājus nekā ar mobilā interneta pieslēgumu. Mobilā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts mobilo sakaru operatoru tīklos, pārraidot datus starp mobilo ierīci un mobilo sakaru operatora bāzes staciju. Mobilā interneta pakalpojuma saņemšanu un lietošanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, izmantotā mobilā tīkla tehnoloģija (2G; 3G; 4G; 5G), komersanta mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zona, Jūsu izmantotās galiekārtas funkcionalitātes īpašības, kā arī dažādi vietas ģeogrāfiskie faktori (koki, ēku konstrukcijas u.c.). Mobilā interneta pakalpojumam pārraides vides resursu ierobežotības dēļ komersanti piemēro dažādus nosacījumus, piemēram, dažādus tarifu plānus ar atšķirīgiem datu apjoma ierobežojumiem , savukārt fiksētā interneta gadījumā galvenokārt tiek noteiktas pieslēguma ātruma robežas, kas arī nosaka pakalpojuma izmaksu apmēru konkrētam tarifu plānam. Izvēloties interneta pakalpojuma sniedzēju jāņem vērā arī pakalpojuma pieejamība noteiktā vietā vai konkrēta komersanta pakalpojuma nodrošināšanas iespējas.

Televīzijas pakalpojums ir televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi televīzijas programmām par maksu neatkarīgi no signāla pārraides vides un tehnoloģijas. Televīzijas pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar interneta pakalpojumu un fiksētā tālruņa pakalpojumu, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.