Komersantu pakalpojumi

Drukāt

Regulatorā reģistrētam elektronisko sakaru komersantam ir tiesības sniegt šādus elektronisko sakaru pakalpojumus: balss sakaru, īsziņu, interneta piekļuves, datu pārraides, nomāto līniju, radio vai televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu, kā arī nodrošināt starpsavienojumu un piekļuvi tīkliem vai infrastruktūrai. Elektronisko sakaru pakalpojumus komersanti sniedz mazumtirdzniecībā – lietotājiem, un vairumtirdzniecībā – citiem elektronisko sakaru komersantiem pakalpojumu tālākai nodrošināšanai galalietotājiem.


Atkarībā no elektronisko sakaru pakalpojumu līguma nosacījumiem un izvēlētā tarifu plāna, Jums var būt pieejams dažāda apjoma un satura pakalpojumu klāsts. Lietotāju biežāk izmantotie elektronisko sakaru pakalpojumi, par kuru saņemšanu lietotājs slēdz līgumu ar elektronisko sakaru komersantu ir šādi:

Phone_Fix_1.png Fiksētā tālruņa pakalpojums ir balss sakaru pakalpojums elektronisko sakaru tīklā, kuru komersants nodrošina fiksētā pieslēguma punktā. Fiksētā tālruņa pakalpojums lietotājam var būt nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar internetu un televīziju, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Mobile_phone_3.png.png Mobilā tālruņa pakalpojums ir balss sakaru un īsziņu pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā. Izvēloties mobilā tālruņa pakalpojuma sniedzēju, ir jāņem vērā, ka pakalpojuma saņemšanu un lietošanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, komersanta mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zona, Jūsu izmantotās galiekārtas funkcionalitātes īpašības, kā arī dažādi vietas ģeogrāfiskie aspekti (koki, ēku konstrukcijas u.c.).
Mobilā tālruņa pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar interneta pakalpojumu, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

TV_3.png Televīzijas pakalpojums ir televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums elektronisko sakaru tīklā. Televīzijas pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar interneta pakalpojumu un fiksētā tālruņa pakalpojumu, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Internet_2.png Interneta pakalpojums ir interneta piekļuves pakalpojums fiksētā vai mobilā elektronisko sakaru tīklā. Interneta pakalpojumu Latvijā kopumā nodrošina vairāk nekā 130 operatoru un vairākumā no vietām Jums ir iespēja izvēlēties kādu no pakalpojuma sniedzējiem.
Fiksētā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts, ierīkojot pieslēgumu fiksētā vietā (tajā skaitā Wi-Fi pieslēgums). Ar šāda tipa interneta pieslēgumu parasti iespējams nodrošināt stabilākus pakalpojuma kvalitātes rādītājus nekā ar mobilā interneta pieslēgumu.
Mobilā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts mobilo sakaru operatoru tīklos, pārraidot datus starp mobilo ierīci un mobilo sakaru operatora bāzes staciju. Mobilā interneta pakalpojuma saņemšanu un lietošanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, izmantotā mobilā tīkla tehnoloģija (2G; 3G; 4G; 5G), komersanta mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zona, Jūsu izmantotās galiekārtas funkcionalitātes īpašības, kā arī dažādi vietas ģeogrāfiskie faktori (koki, ēku konstrukcijas u.c.). Mobilā interneta pakalpojumam pārraides vides resursu ierobežotības dēļ komersanti piemēro dažādus nosacījumus, piemēram, dažādus tarifu plānus ar atšķirīgiem datu apjoma ierobežojumiem dažkārt kombinācijā ar ierobežotiem pieslēguma ātrumiem, savukārt fiksētā interneta gadījumā galvenokārt tiek noteiktas pieslēguma ātruma robežas, kas arī nosaka pakalpojuma izmaksu apmēru konkrētam tarifu plānam. Izvēloties interneta pakalpojuma sniedzēju jāņem vērā gan Jūsu nepieciešamības, gan pakalpojuma pieejamība noteiktā vietā vai konkrēta komersanta pakalpojuma nodrošināšanas iespējas.