Reģistrēšana/licencēšana

Drukāt

Sākot ar 2017.gada 10.februāri komersantiem, kas plāno nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību pirms darbības uzsākšanas  ir jāreģistrējas dabasgāzes tirgotāju reģistrā atbilstoši Regulatora lēmumam Nr.1/3 "Vispārējās atļaujas noteikumi enerģētikas nozarē".

Dabasgāzes  tirgotāju reģistrā komersantam ir jāreģistrējas, ja tas plāno nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību jebkuriem enerģijas lietotājiem, izņemot dabasgāzes tirdzniecību automobiļu gāzes uzpildes kompresoru stacijās. Skatīt Ministru kabineta izdotos noteikumus Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem".

Lai komersants reģistrētos dabasgāzes tirgotāju reģistrā, tam ir jānosūta Regulatoram Paziņojums par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju (5.pielikums). Atbildīgie Regulatora darbinieki izskatīs Paziņojumu un iekļaus komersantu Dabasgāzes tirgotāju reģistrā pāris dienu laikā.

Pēc reģistrēšanās Dabasgāzes tirgotāju reģistrā, lai uzņēmums varētu nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību, tam jānoslēdz pārvades sistēmas pakalpojumu līgums un balansēšanas līgums ar Pārvades sistēmas operatoru (AS "Conexus Baltic Grid"), kā arī jānoslēdz sadales sistēmas pakalpojumu līgums ar sadales sistēmas operatoru (AS "Gaso"). Dabasgāzes tirgotājs noslēgt līgumu par sistēmas pakalpojumiem ar sadales sistēmas operatoru var pēc tam, kad ir noslēgts līgums ar pārvades sistēmas operatoru.

Ja komersants vēlas tikt izslēgts no Dabasgāzes tirgotāju reģistra, tam ir jānosūta Paziņojums par darbības izbeigšanu (6.pielikums).

Lai kļūtu par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju dabasgāzes pārvadē, sadalē un uzglabāšanā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešamas dabasgāzes sistēmas pakalpojumu licences un regulatora apstiprināti pakalpojumu tarifi.

Kas jādara, lai saņemtu licenci, grozītu licences nosacījumus vai anulētu licenci

Lai saņemtu, grozītu vai anulētu licenci, regulatorā jāiesniedz iesniegums un dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumiem.

Iesniegumu licences nosacījumu grozīšanai (3.pielikums) nepieciešams iesniegt, ja pakalpojumu sniedzējs paplašinājis vai sašaurinājis pakalpojumu sniegšanas darbības zonu, mainījis nosaukumu, vai mainījušies sniedzamo pakalpojumu veidi. Iesniegumu  licences anulēšanai (4.pielikums) nepieciešams iesniegt, ja tiek pārtraukta pakalpojumu sniegšana.

Regulators 30 dienu laikā no attiecīgā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, licences nosacījumu grozīšanu, licences anulēšanu (atcelšanu) vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci. Iesniegums tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad Regula­tors ir saņēmis visus dokumentus  un visu nepieciešamo informāciju.

Dabasgāzes pārvadi Latvijas Republikas teritorijā veic pārvades sistēmas operators – AS "Conexus Baltic Grid" (Licence Nr.E33002), dabasgāzes sadali veic sadales sistēmas operators - AS "Gaso" (Licence Nr.E34003), bet dabasgāzes uzglabāšanu veic uzglabāšanas sistēmas operators – AS "Conexus Baltic Grid" (Licence Nr.E31002). 

Lai optimizētu Eiropas Savienības dalībvalstu informācijas apmaiņas procesu starp dabasgāzes tirgus dalībniekiem (ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem) Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" ir ieguvis  Enerģijas identifikācijas kodu (EIK) dabasgāzes tirgus dalībniekiem izsniegšanas statusu (LIO).

EIK kodu derīgumu iespējams pārbaudīt šeit, ierakstot lodziņā "Check validity" EIK identifikācijas kodu, kas sastāv no 16 simboliem (skat.attēlu).

Vairāk informācijas par EIK kodu piešķiršanas sistēmu un procedūru var atrast AS "Conexus Baltic Grid" tīmekļvietnē šeit.

EIK koda pārbaude.jpg