Elektroenerģija

Drukāt

🔎Elektroenerģijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt Regulatorā reģistrēts elektroenerģijas komersants. Regulators:

  • uzrauga komersantu elektroenerģijas pakalpojumu sniegšanu;
  • veic pakalpojumu kvalitātes uzraudzību;
  • veicina konkurenci elektroenerģijas nozarē;
  • nodrošina lietotāju interešu aizstāvību.

🔎Aicinām iepazīties ar sagatavoto vizuālo materiālu par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm 👇