Normatīvie akti pasta nozarē

Drukāt
  • 97/67/EK- Par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
  • 2002/39/EK - Ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
  • 2008/6/EK - Ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
  • Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/6/EK (2008. gada 20. februāris), ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi - labojums latviešu valodā, labojums angļu valodā