Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.
Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Filter
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Viedokļu apkopojums Nozare
Dokuments

Konsultāciju dokuments par pietiekamas cenu starpības aprēķināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē

Metodikas projekta 2.pielikums
Metodikas projekta 3.pielikums

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību noteikumiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma noteikumiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumiem par informāciju elektroenerģijas un dabasgāzes galalietotājiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Kategorija Elektroenerģija, Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma kopsavilkuma vadlīnijām

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultācija par pārrobežu risku nodroses iespējām uz elektroenerģijas tirdzniecības zonu robežām Baltijas jaudas aprēķināšanas reģionā 

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos pasta nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Kategorija Pasts
Dokuments

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku    

(ENG)

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Precizēts konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703MHz – 733MHz/738MHz – 788MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai konkursa kārtībā un lēmuma projektu “Par konkursa izsludināšanu universālā pasta pakalpojuma sniedzēja noteikšanai”

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Kategorija Pasts
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem (ENG)

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Cita
Dokuments

Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Depozīta sistēma
Dokuments

Konsultāciju dokuments par depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Depozīta sistēma
Dokuments

Konsultāciju dokuments par domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas noteikumiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Depozīta sistēma
Dokuments

Konsultāciju dokuments par izsoles nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 703MHz – 733MHz/738MHz – 788MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par noteikumiem par elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plānu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Opinions Opinion summary Kategorija Elektroenerģija