Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.


Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Atlasīt
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Nozare
Dokuments

Konsultāciju dokuments par tarifu aprēķināšanas un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku elektronisko sakaru nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Precizēts konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšanas fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos tirgus analīzi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Precizēts konsultāciju dokuments par ziņojumu par vairumtirdzniecības līmeņa balss savienojuma pabeigšanas individuālos mobilajos tīklos tirgus analīzi

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Par konsultāciju dokumentu par grozījumu Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos 

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem pasta nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Pasts
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumos depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Viedokļi nav saņemti Kategorija Depozīta sistēma
Dokuments

Konsultāciju dokuments par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikas projektu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Pasts
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodikā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Viedokļi nav saņemti Kategorija Depozīta sistēma
Dokuments

Konsultāciju dokuments par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikas projektu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari