Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.


Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Atlasīt
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Nozare
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 21.decembra lēmumā Nr.1/42 “Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi”

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroenerģija, Depozīta sistēma
Dokuments

Konsultāciju dokuments par starpsavienojumu pamatpiedāvājuma noteikumiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par numerācijas krāpniecības novēršanas noteikumiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par elektroenerģijas pārvades sitēmas operatora sertificēšanu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroenerģija, Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām un numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari