Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.

Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Atlasīt
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Nozare
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Atkritumu apglabāšana, Dabasgāze, Depozīta sistēma, Elektroniskie sakari, Elektroenerģija, Pasts, Siltumenerģija, Ūdenssaimniecība
Dokuments

Konsultāciju dokuments par plānoto izsoli un plānotajiem piemērojamajiem izsoles nosacījumiem ierobežotas radiofrekvenču joslas 3750 MHz–3800 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos enerģētikas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija, Dabasgāze, Siltumenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem informācijas iesniegšanas noteikumos elektronisko sakaru nozarē
1.pielikums
2.pielikums

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par 28 MHz platas radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanas iespējamību ierobežotā radiofrekvenču joslā 3600 MHz–3800 MHz un tālāko ierobežotas radiofrekvenču joslas 3600 MHz–3650 MHz lietošanas tiesību izmantošanu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem, biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes termināļa operatoriem un dabasgāzes lietotājiem

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas piemērošanu saskaņā ar EK Regulu (ES)2017/460 (Consultation on the application of the methodology for the calculation of the gas transmission tariffs pursuant to EC Regulation (EU) 2017/460)

Vienkāršots dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķins (Simplified calculation of the indicative natural gas transmission service tariffs)

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos

Consultation document on amendments to the Regulations of Use of Inčukalns Underground Gas Storage Facility

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Dabasgāze
Dokuments

Konsultāciju dokuments par kopīgu ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošanu
- Ziņojums par kopīgu ierobežotu radiofrekvenču joslu izmantošanu

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par plānoto ierobežotas radiofrekvenču spektra joslas 25,1–27,5 GHz lietošanas tiesību izmantošanu no 2024.gada 1.janvāra

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari