Publiskās konsultācijas

Drukāt

Veicot tirgus uzraudzību sabiedrisko pakalpojumu nozarēs, analizējot regulēšanas nepieciešamību un plānojot regulatīvos pasākumus, Regulators aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi iesaistīties un paust viedokli par publiskajā konsultācijā izsludināto jautājumu.

Lai sniegtu pārskatu par analizēto sabiedrisko pakalpojumu nozari un pakalpojuma segmentu, Regulators sagatavo konsultāciju dokumentu. Tajā tiek izklāstīti arī iecerētie soļi un Regulatora iniciatīvas. Tāpat tajā ir ietverti jautājumi, uz kuriem publiskās konsultācijas ietvaros Regulators aicina sniegt atbildes.

Atlasīt
Konsultāciju dokuments Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Nozare
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem piekļuves datu plūsmai noteikumos, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumos un piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Atkritumu apglabāšana
Dokuments

Konsultāciju dokuments par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifa un sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa aprēķināšanas metodiku

Viedokļu iesniegšanas termiņš Kategorija Atkritumu apglabāšana
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sadales sistēmai

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem numerācijas krāpniecības novēršanas noteikumos

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par Ziņojumu par elektronisko sakaru tirgus analīzi - piekļuves fiziskai infrastruktūrai vairumtirdzniecībā tirgus

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par Ziņojumu par elektronisko sakaru tirgus analīzi
tirgus Nr.1 – Vairumtirdzniecības līmeņa vietēja piekļuve fiksētā vietā un
tirgus Nr.3b – Plašpatēriņa produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizēta piekļuve fiksētā vietā

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nolikumā

Viedokļu iesniegšanas termiņš
Dokuments

Konsultāciju dokuments par plānoto izsoli un plānotajiem piemērojamajiem izsoles nosacījumiem ierobežotu radiofrekvenču joslu 1734,80MHz–1735,2MHz / 1829,80MHz–1830,20MHz un 1759,80MHz–1760,00MHz / 1854,80MHz–1855,00MHz lietošanas tiesību piešķiršanai

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par ierobežotu radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību termiņu pagarināšanas iespējamību

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroniskie sakari
Dokuments

Konsultāciju dokuments par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Viedokļu iesniegšanas termiņš Viedokļi Lēmuma projekts/ Viedokļu apkopojums Kategorija Elektroenerģija