Komersantu pakalpojumi

Drukāt

Pasta pakalpojumus iedala tradicionālajos pasta pakalpojumos un citos pasta pakalpojumos.

Sniedzot tradicionālos pasta pakalpojumus, pasta komersants:

 1. savāc no pasta tīkla piekļuves punktiem, šķiro, pārvadā un ievieto adresāta pastkastītē tādus vienkāršus vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru izmērs nepārsniedz adresāta pastkastītes izmēru;
 2. savāc no pasta tīkla piekļuves punktiem, šķiro, pārvadā un izsniedz adresātiem pret parakstu ierakstītus un apdrošinātus vēstuļu korespondences sūtījumus;
 3. savāc no pasta tīkla piekļuves punktiem, šķiro, pārvadā un izsniedz adresātiem pret parakstu vienkāršas un apdrošinātas pasta pakas.

Citi pasta pakalpojumi ir:

 • eksprespasta pakalpojumi;
 • kurjerpasta pakalpojumi;
 • abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.

Eksprespasta pakalpojumi

Eksprespasta pakalpojumus sniedz, lai nodrošinātu ātrāku un ērtāku pasta sūtījumu pārsūtīšanu, piedāvājot klientiem papildu servisa iespējas, kuras nenodrošina, sniedzot tradicionālos pasta pakalpojumus. Pasta komersants, kas sniedz eksprespasta pakalpojumu, nodrošina:

 1. pasta sūtījuma saņemšana no sūtītāja tā atrašanās vietā vai eksprespasta pakalpojumu sniegšanas vietā, par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta sūtījuma pavaddokumentu;
 2. pasta sūtījuma piegādāšana adresātam, izsniedzot to saņēmējam personīgi pret parakstu;
 3. piegādes fakta apliecināšana sūtītājam pēc viņa pieprasījuma;
 4. pasta sūtījuma piegādes nodrošināšana garantētā laikā.

Pasta komersants, kas sniedz eksprespasta pakalpojumu, nodrošina sūtītājam iespēju pasta sūtījuma sūtīšanas laikā noskaidrot, kurā piegādes posmā tas atrodas.

Sūtītājs, izmantojot eksprespasta pakalpojumu, jebkurā brīdī var mainīt pasta sūtījuma galamērķi un adresātu.

Kurjerpasta pakalpojumi

Pasta komersants, kas sniedz kurjerpasta pakalpojumu, nodrošina, ka pasta sūtījumu no sūtītāja pieņem, pārvadā un piegādā adresātam, izsniedzot saņēmējam personīgi pret parakstu, viena un tā pati persona — kurjers. Pasta komersants, kas sniedz kurjerpasta pakalpojumu, nodrošina:

 1. pasta sūtījuma saņemšana no sūtītāja tā atrašanās vietā, par ko sūtītājs paraksta aizpildītu pasta sūtījuma pavaddokumentu;
 2. pasta sūtījuma piegādāšana adresātam, izsniedzot to saņēmējam personīgi pret parakstu;
 3. piegādes fakta apliecināšana sūtītājam pēc viņa pieprasījuma;
 4. pasta sūtījuma piegādes nodrošināšana garantētā laikā.

Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi

Abonētos preses izdevumus pasta komersants piegādā adresātam, tos ievietojot adresāta pastkastītē vai izsniedzot saņēmējam personīgi. Adresātiem tiek piegādāti periodiskie preses izdevumi (laikraksti un žurnāli), par kuru piegādi ir noformēts preses izdevuma abonements.

Minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā Latvijas Republikas teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt:

 1. tādu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus; 
 2. tādu iekšzemes un pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus; 
 3. tādu pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegāde, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus; 
 4. abonēto preses izdevumu piegāde.

Regulators ir noteicis, ka līdz 2026.gada 31.decembrim universālā pasta pakalpojuma sniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts".

Pasta pakalpojumu sniegšanas vieta ir fizisks objekts, kur lietotāji var nodot un saņemt pasta sūtījumus. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam (valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts") ir noteiktas kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu. Informācija par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām (pasta nodaļām) ir pieejama VAS "Latvijas Pasts" tīmekļvietnē www.pasts.lv

Pastkastīte ir saņemto pasta sūtījumu ievietošanai paredzēta lietotāja kastīte. Pastnieks sūtījumus ievieto tikai tajās pastkastītēs, kas nav bojātas, ir slēdzamas un uz tām skaidri saskatāms adresāta mājas vai dzīvokļa numurs, vai adresāta uzvārds. Pastkastītēm jābūt pastniekam pieejamā vietā.

Vēstuļu kastīte ir atsevišķa īpaši pasta sūtījumu ievietošanai izgatavota un publiskā vietā novietota kaste, kurā sūtītāji ieliek vienkāršas vēstules vai pastkartes to tālākai šķirošanai, pārvadāšanai un piegādei. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam (valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts") ir noteiktas kvalitātes prasības attiecībā uz pasta tīkla piekļuves punktu blīvumu un skaitu. Informācija par vēstuļu kastītēm ir pieejama VAS "Latvijas Pasts" tīmekļvietnē www.pasts.lv