Ētikas kodekss

Drukāt

Regulatora ētikas kodekss definē profesionālās ētikas un uzvedības normas, kas ir saistošas visiem Regulatora darbiniekiem, pildot darba pienākumus, savstarpējā saskarsmē, kā arī sadarbībā ar citām institūcijām, komersantiem, sabiedrību, neatkarīgi no ieņemamā amata vai darba tiesisko attiecību ilguma, aizstāvot lietotāju intereses un veicinot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.