IIAS

Drukāt
Pieslēgties IIAS

Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēma (IIAS) ir drošs un ērts veids, kā regulētiem komersantiem iesniegt normatīvajos aktos noteikto informāciju - atskaites un dokumentus. IIAS nodrošina arī iesniegtās informācijas uzglabāšanu un analītisko apstrādi.

 Info_icon_1.png IIAS lietošanu nosaka Regulatora lēmums Nr.1/1 "Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas lietošanas noteikumi".

Info_icon_1.png Lai reģistrētos par IIAS lietotāju, Regulatorā licencētam vai reģistrētam komersantam jāaizpilda iesniegums (iesnieguma paraugs). Sīkāku aprakstu lasiet zemāk sadaļā “Kā kļūt par IIAS lietotāju?”

Info_icon_1.png IIAS lietotāju rokasgrāmata

Info_icon_1.png Apraksts, kā IIAS sistēmā automatizēti importēt iesniedzamos datus.

IIAS lietotājam tiek piešķirts tiesības, kas nosaka lietotāja iespējas veikt sistēmā atbilstošas darbības. Ir 2 lietotāju statusi, no kuriem pirmos piešķir tikai Regulators uz iesnieguma pamata.

1. Lietotājs ar paraksta tiesībām - komersanta pārstāvis, kuram ir tiesības (pilnvaras) pārstāvēt komersantu, tajā skaitā sagatavot un iesniegt dokumentus Regulatoram, kā arī izveidot komersanta lietotājus ar sagatavošanas tiesībām (sistēmā loma - Iesniegšana);

2. Lietotājs ar sagatavošanas tiesībām - komersanta pārstāvis, kuram ir tiesības tikai sagatavot informāciju un saglabāt (dokumenta statusā "melnraksts") IIAS (sistēmā loma - Sagatavošana).

IIAS lietotājs var pārstāvēt vairākus komersantus, taču vienlaicīgi IIAS iespējams darboties tikai viena komersanta vārdā.

Lai izmantotu IIAS, komersantam nepieciešams dators, interneta pieslēgums, un pieejas tiesības IIAS.

Korektai IIAS darbībai ieteicams izmantot šādas pārlūkprogrammas:

  • Microsoft Internet Explorer 11 vai jaunāka;
  • Microsoft Edge;
  • Google Chrome 48 vai jaunāka;
  • Mozilla Firefox 44 vai jaunāka;
  • Apple Safari 7 vai jaunāka.

Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu IIAS funkcionalitāti.

Pieslēgties IIAS