Pakalpojumu sniedzēji

Drukāt

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu Latvija tiek iedalīta 10 atkritumu apsaimniekošanas reģionos, un ir izveidoti 11 sadzīves atkritumu poligoni. Latvijā ir 10 sabiedriskie pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumus un kuru darbību regulē Regulators.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojumu sniedzēju reģistrs