Komersantu pakalpojumi

Drukāt

Lai sniegtu ūdenssaimniecības pakalpojumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.

Lai saņemtu ūdenssaimniecības pakalpojumus, sabiedrisko pakalpojumu lietotājam jānoslēdz līgums ar dzīvojamo māju apsaimniekotāju (daudzdzīvokļu mājā) vai tieši ar pakalpojumu sniedzēju (privātmājā). Slēdzot līgumus, jāņem vērā pašvaldības izdotie saistošie noteikumi, kuri nosaka savstarpējās attiecības starp ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu lietotājiem noteiktā administratīvajā teritorijā.

Norēķini par sabiedriskajiem pakalpojumiem tiek veikti saskaņā ar Regulatora apstiprinātajiem tarifiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem nepārtraukti, droši un kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi līdz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robežai, par Regulatora apstiprinātajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

Regulēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu no citām ar ūdenssaimniecības jomu saistītām darbībām nodala sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robeža. Tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par pakalpojumu sniegšanu līdz šai robežai.

Ūdenssaimniecības nozarē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robeža (piederības robeža) ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. No sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robežas tālāk dzīvokļu īpašumos saņemtie pakalpojumi (sadzīvē daļa no tiem dēvēti par komunālajiem pakalpojumiem iekšējos tīklos) nav sabiedriskie pakalpojumi un netiek regulēti, tie ir skatāmi saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un Dzīvokļa īpašuma likumu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina atbildes sniegšana uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 15 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.