Reģistrēšana

Drukāt

Tradicionālie pasta pakalpojumi, eksprespasta pakalpojumi, kurjerpasta pakalpojumi un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.

Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas Pasta likuma noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.

Pasta komersanta reģistrācijas paziņojums

Pasta komersants ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtījis reģistrācijas paziņojumu, iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma (nodevas veidlapa)

Pasta komersants Regulatoram iesniedz pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu, ja pasta komersants vispār pārtrauc pasta pakalpojumu sniegšanu visiem lietotājiem.

Pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojums

 

Lūdzam neskaidrību gadījumos sazināties ar mūsu speciālistiem, zvanot pa telefonu 67097250, 67097242 vai arī pieteikt apmeklējumu klātienē.