Komersanta pienākumi

Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteikto, maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Atbilstoši Likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un Iepakojuma likumā noteiktajam valsts nodevas gada likme ir 0,2 procenti no komersanta (depozīta sistēmas operators) iepriekšējā kalendarā gadā saņemtās depozīta maksas.

Nodevas iesniegšanas kārtība un forma noteikta Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi.