Komersantu pakalpojumi

Drukāt

?Elektroenerģijas lietotājiem elektroenerģijas piegāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi".

?Mājsaimniecības lietotājam ir jānoslēdz viens elektroenerģijas tirdzniecības piegādes līgums ar izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju. Pārējiem elektroenerģijas tirgus dalībniekam ir jānoslēdz divi līgumi - par sistēmas pakalpojumu ar attiecīgo sadales sistēmas operatoru un par elektroenerģijas piegādi ar attiecīgo elektroenerģijas tirgotāju. Vai elektroenerģijas tirgotājs drīkst pārskatīt fiksētu cenu vai izbeigt līgumu vienpersoniski? Ieskaties vizuālajā ceļvedī

Norēķini par piegādāto elektroenerģiju jāveic atbilstoši piegādātās elektroenerģijas daudzumam, ko nosaka pēc elektroenerģijas skaitītāju rādījumiem. Regulatora kompetencē ir pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu, sadales sistēmas pakalpojuma tarifu un obligātās iepirkuma komponentes apstiprināšana.