Nozares rādītāji

Drukāt

Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” viena no Regulatora funkcijām ir informēt sabiedrību par savu un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību. Tāpēc Regulators katru gadu sagatavo apkopojumu par nozares sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju saimnieciskās darbības rezultātiem, nodrošinot pakalpojuma sniegšanas caurskatāmību.

Ikgadējo pārskatu Regulators gatavo, pamatojoties uz nozares regulēto komersantu iesniegtajām ikgadējām atskaitēm, un tas ietver gan informāciju par regulētajiem komersantiem un notikumiem, kas ietekmējuši sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu un tarifu/maksas apmērus, gan arī ziņo par tendencēm regulētajā sektorā visas nozares kontekstā.

Depozīta sistēma darbību uzsāka 2022.gada 1.februārī visā valsts teritorijā. Komersants sagatavo un iesniedz atskaiti par pārskata gada saimnieciskās darbības rezultātiem, pamatojoties uz 2020.gada 2.jūlija Regulatora lēmumu Nr.1/9 ''Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē”.