Sadarbība ar NVO, atbildes, sūdzību izskatīšana

Drukāt

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām (NVO)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumu izskatīšanas procesā ir iespēja piedalīties ikvienai NVO, kas, pārstāvot kādu sociālo, profesionālo vai citu sabiedrības grupu, vēlas paust savu nostāju.

Ņemot vērā faktu, ka Regulatora padomes sēdes ir atklātas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tiek izskatīti konfidenciāla rakstura jautājumi, sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja klātienē vērot padomes sēdes norisi. Padomes sēdes laiks un darba kārtība tiek publicēta Regulatora mājas lapā vismaz trīs darba dienas pirms padomes sēdes norises, lai ikvienam būtu iespēja uzzināt, kādi jautājumi tiks izskatīti attiecīgajā padomes sēdē, kā arī pieteikt tajā savu līdzdalību.

Atbildes uz jautājumiem, sūdzību izskatīšana

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai par kādu no regulēšanas jautājumiem, Regulators aicina sazināties telefoniski vai ar e-pasta starpniecību. Saņemot telefona zvanus no fiziskām personām un juridisko personu pārstāvjiem, Regulators gūst informāciju par sabiedrības pārstāvjus interesējošiem jautājumiem vai aktuālām problēmām.

Uzdot jautājumu, lūgt konsultāciju, kā arī paust ieteikumus, Jūs varat, zvanot pa tālruni: 67097220 vai 67097200, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].

Ja radušās sūdzības par kādu sabiedrisko pakalpojumu veidu, Regulators aicina nekavējoties sazināties ar pakalpojuma sniedzēju atbilstoši noslēgtajam līgumam par pakalpojuma sniegšanu. Ja, vēršoties ar pretenziju pie pakalpojuma sniedzēja, problēmu atrisināt vai skaidrību gūt neizdodas, pretenziju par nepamierinošo sabiedrisko pakalpojumu aicinām iesniegt izvērtēšanai Regulatorā.

Lai Regulators varētu sākt lietas kvalificētu izvērtēšanu, aicinām jau sākotnēji iesniegt pēc iespējas precīzu informāciju, izklāstot problēmas iemeslu un lietas būtību, norādot pakalpojuma sniedzēju, kā arī pievienojot nepieciešamos dokumentus (piemēram, līgumi par pakalpojuma sniegšanu).

Informācija par Regulatorā saņemtajām un izskatītajām sūdzībām katru gadu tiek apkopota pārskatos atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu nozarei.