Viedokļu saskaņošanas sanāksmes

Drukāt

Ja publiskās konsultācijas laikā saņemti priekšlikumi vai komentāri, kas pilnībā vai daļēji nav ņemti vērā, Regulators rīko vismaz vienu viedokļu saskaņošanas sanāksmi. Sanāksme tiek rīkota arī tad, ja nepieciešama diskusija par izteiktajiem priekšlikumiem un komentāriem, kas ņemti vērā. Viedokļu apkopojuma projektu Regulators nosūta personām, kas iesniedza priekšlikumus vai komentārus, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms saskaņošanas sanāksmes.

Informācija par plānotajām saskaņošanas sanāksmēm tiek ievietota Regulatora mājaslapas sadaļā Jaunumi, kā arī Notikumu kalendārā. Saskaņošanas sanāksmju laikā tiek veikts ieraksts.
 

Sanāksmes datums Sanāksmes tēma Nozare Cita informācija
10.12.2021 Par Konsultāciju dokumentu par grozījumiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos Enerģētika Sanāksme notiks attālināti