SPRK organizē viedokļu saskaņošanas sanāksmi par saņemtajiem viedokļiem attiecībā uz dabasgāzes sadales tarifu aprēķināšanas metodiku

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 14. jūlijā publicēja konsultāciju dokumentu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku. SPRK ir izvērtējusi publiskās konsultācijas laikā saņemtos viedokļus un precizējusi metodikas projektu. Lai iepazīstinātu ar veiktajiem precizējumiem metodikas projektā, SPRK organizē attālinātu viedokļu saskaņošanas sanāksmi š.g. 12.augustā, plkst. 10:00

Saskaņošanas sanāksmē SPRK iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar konsultācijas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, komentāriem, kā arī sniegs par tiem viedokli. Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus SPRK pārstāvjiem, kā arī sniegt konstruktīvus priekšlikumus vai ierosinājumus par Konsultāciju dokumentu. Viedokļu saskaņošanas sanāksmes darba valoda ir latviešu.

Interesenti dalību attālinātajā sanāksmē var pieteikt līdz š.g. 11.augustam (kontaktpersona Edgars Kavals, tālr. +371 67097227, e-pasts: [email protected]).

Ar konsultāciju dokumentu un komersantu iesniegtajiem priekšlikumiem var iepazīties SPRK mājaslapā.