Komersantu attiecības

Drukāt

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumus var sniegt viens vertikāli integrēts komersants, kas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, kā arī tirdzniecību. 

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanas procesā vienā teritorijā var darboties arī vairāki komersanti: centralizētās siltumapgādes sistēmas operators un neatkarīgie ražotāji.

 Komersantu attiecību principi ir noteikti Enerģētikas likumā.