Regulatora pienākumi

Drukāt

Regulators ir iestāde, kas:

 • uzrauga pakalpojumu sniedzēju darbību;
 • aizstāv lietotāju intereses, nodrošinot lietotājiem iespēju saņemt kvalitatīvus pakalpojumus;
 • veicina ekonomiski pamatotu konkurenci nozarē.

Regulatora kompetencē ietilpst:

 • nozares normatīvo aktu izstrāde un uzraudzība;
 • komersantu reģistrēšana elektronisko sakaru komersantu sarakstā;
 • pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas uzraudzība;
 • ierobežoto resursu piešķiršana un uzraudzība;
 • tirgus analīzes veikšana;
 • konkurences veicināšana;
 • tarifu regulējumu noteikšana;
 • universālā pakalpojuma saistību noteikšana;
 • sūdzību un strīdu izskatīšana.

Info_i_apli_icon.png Ar plašāku informāciju var iepazīties Elektronisko sakaru likumā un Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".