Tarifi

Drukāt

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt.

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators.

Ja siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek apstiprināti tabulas formā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Dabasgāzes tirdzniecības cena var mainīties reizi mēnesī un attiecīgajā mēnesī piemērojams atbilstošais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Piemērotie tarifi siltumenerģijas ražotājiem: 

Komersants Tarifi  Regulatora lēmums
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Attekas iela 43, Ādaži) 45,29 EUR/MWh  Lēmums Nr.137
SIA "BALTENEKO" (katlumāja Gaujas iela 25A, Ādaži) 41,65 EUR/MWh Lēmums Nr.141
SIA "JUGLAS JAUDA" 41,60 EUR/MWh Lēmums Nr.117
AS "Latvenergo" ražotne TEC -1 35,90 EUR/MWh Lēmums Nr.100
AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 37,54 EUR/MWh  Lēmums Nr.100
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 1" 6,60 EUR/MWh Lēmums Nr.5
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 2" 6,15 EUR/MWh Lēmums Nr.6
SIA "ENERGOAPGĀDES TĪKLI 3" 8,90 EUR/MWh Lēmums Nr.7

 

Piemērotie tarifi siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoriem:

Komersants    Tarifi  Regulatora lēmums 
SIA "ETO" 8,92 EUR/MWh  Lēmums Nr.8

 

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs (Video)