Tarifi

Drukāt

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt.

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2023.gada novembrī

Komersants Tarifi 

Regulatora lēmums

SIA "BALTENEKO" (Ādaži)

   94,32 EUR/MWh

Publikācija Nr.44

Publikācija Nr.45

SIA "BALTENEKO" (Kadaga)     95,53 EUR/MWh

Publikācija Nr.41

Lēmums Nr.51

SIA "JUGLAS JAUDA" 64,33 EUR/MWh

Lēmums Nr.72

AS "Latvenergo" ražotne TEC -1

70,41  EUR/MWh

Lēmums Nr.140

AS "Latvenergo" ražotne TEC -2 72,77 EUR/MWh

Lēmums Nr.141

AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns”  36,89 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums 88

SIA "Liepājas enerģija" 52,02 EUR/MWh

Publikācija Nr.168

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2023.gada novembrī

Komersants Tarifi

Regulatora lēmums

SIA "VANGAŽU NAMSAIMNIEKS"

107,04 EUR/MWh

Publikācija Nr.74

Publikācija Nr.69

SIA "Liepājas enerģija"

93,12 EUR/MWh

Publikācija Nr.168
SIA "Lielvārdes remte" (Lielvārde)

129,11 EUR/MWh 

Lēmums Nr.274

Lēmums Nr.28

SIA „ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS” 121,68 EUR/MWh 

Lēmums Nr.40

Lēmums Nr.52

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators. 

Info_icon_1.pngApstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.  

Informācija par uzklausīšanas sanāksmēm 

Ja siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek apstiprināti tabulas formā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Dabasgāzes tirdzniecības cena var mainīties reizi mēnesī un attiecīgajā mēnesī piemērojams atbilstošais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs (Video)