Tarifi

Print

Dažādās apdzīvotajās vietās tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka pakalpojumu sniegšanas nosacījumi – izvēlētie siltumapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, siltumapgādes sistēmas kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras apdzīvotās vietas ģeogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūves blīvums, siltumapgādes lietotāju daudzums utt.). No šiem nosacījumiem ir atkarīgas pakalpojuma sniegšanas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai pakalpojumu varētu nodrošināt.

Siltumenerģijas ražotāju, kuriem izdoti piemērošanas lēmumi, piemērojamie ražošanas tarifi 2024.gada jūlijā

KomersantsTarifi Regulatora lēmums
SIA "JUGLAS JAUDA"60,81 EUR/MWhLēmums Nr.72
AS "Latvenergo" ražotne TEC -156,50 EUR/MWhLēmums Nr.89
AS "Latvenergo" ražotne TEC -258,23 EUR/MWhLēmums Nr.89
AS “Rīgas siltums”, SC “Ziepniekkalns” 36,89 EUR/MWh

Lēmums Nr.100

Lēmums 88

SIA "Liepājas enerģija"51,78  EUR/MWhPublikācija Nr.169

Siltumapgādes sistēmas operatoru piemērojamie siltumenerģijas tarifi 2024.gada jūlijā

KomersantsTarifiRegulatora lēmums
SIA "VANGAŽU NAMSAIMNIEKS"92,53 EUR/MWhPublikācija Nr.198
SIA "Liepājas enerģija"90,90 EUR/MWhPublikācija Nr.169
SIA "Lielvārdes remte" (Lielvārde)114,92 EUR/MWh 

Lēmums Nr.274

Lēmums Nr.28

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām apstiprina Regulators. 

Info_icon_1.pngApstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.  

Informācija par uzklausīšanas sanāksmēm 

Ja siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi tiek apstiprināti tabulas formā pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām. Dabasgāzes tirdzniecības cena var mainīties reizi mēnesī un attiecīgajā mēnesī piemērojams atbilstošais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Kā veidojas maksa par siltumu un no kā sastāv siltuma tarifs (Video)