Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Filter
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 2.36-02/33 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SEVDI MOBILE” Dokuments
Nr. 2.36-02/32 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Datagrupa.lv” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MWTV” Dokuments
Nr. 117 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par akciju sabiedrības ,,RĪGAS SILTUMS” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 116 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 2.36-02/31 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AUGSTCELTNE” Dokuments
Nr. 2.36-02/30 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām ārvalsts komersanta filiālei “Mediafon Carrier Services” Dokuments
Nr. 115 Datums Nozare Elektroenerģija Kategorija Cita Nosaukums Par administratīvās lietas izskatīšanu saistībā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Finu" Dokuments
Nr. 114 Datums Nozare Ūdenssaimniecība Kategorija Strīdi Nosaukums Par strīda starp dzīvokļu īpašnieku kopību un tās pilnvaroto pārstāvi sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LANIS PLUS” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas ūdens” izskatīšanu Dokuments
Nr. 113 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Salaspils Siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 112 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par akciju sabiedrības “MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 111 Datums Nozare Atkritumu apglabāšana Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu Dokuments
Nr. 2.36-02/29 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām akciju sabiedrībai “Telekom Baltija” Dokuments