Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Atlasīt
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 84 Datums Nozare Elektroenerģija Kategorija Cita Nosaukums Par kapitāla atdeves likmi elektroenerģijas pārvades sistēmas un elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai Dokuments
Nr. 83 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Cita Nosaukums Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai Dokuments
Nr. 82 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Cita Nosaukums Par kapitāla atdeves likmi siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai Dokuments
Nr. 81 Datums Nozare Ūdenssaimniecība Kategorija Cita Nosaukums Par kapitāla atdeves likmi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai Dokuments
Nr. 80 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par SIA "LIMBAŽU SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 79 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par grozījumiem SIA „GROBIŅAS NAMSERVISS” izsniegtās licences Nr.E23065/2 siltumenerģijas pārvadei un sadalei nosacījumos Dokuments
Nr. 2.12-26/31 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Cita Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BILATEL” valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nokavējuma naudas samaksu Dokuments
Nr. 2.36-02/27 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām “Latvijas Mobilais Telefons” SIA Dokuments
Nr. 78 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Frekvences Nosaukums Par ierobežotu radiofrekvenču joslu lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tet” un SIA “Telia Latvija” Dokuments
Nr. 77 Datums Nozare Ūdenssaimniecība Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Saulkrastu komunālserviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 2.36-02/26 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām SIA “Fixed Lines” Dokuments
Nr. 2.36-02/25 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tet”, SIA “BITE Latvija”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM”, “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Telegrupa Baltijā” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TELENET” Dokuments