Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Atlasīt
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 2.36-02/33 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TELEGLOBAL” Dokuments
Nr. 98 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 97 Datums Nozare Ūdenssaimniecība Kategorija Tarifi Nosaukums Par akciju sabiedrības “OLAINES ŪDENS UN SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 99 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par licences Nr.E23041 siltumenerģijas pārvadei un sadalei anulēšanu SIA “ETO” Dokuments
Nr. 2.36-02/32 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām “Latvijas Mobilais Telefons” SIA Dokuments
Nr. 96 Datums Nozare Atkritumu apglabāšana Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu Dokuments
Nr. 2.36-02/31 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tet” Dokuments
Nr. 2.36-02/30 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām SIA “RXTX Baltija” Dokuments
Nr. 2.36-02/29 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Telegrupa Baltijā” Dokuments
Nr. 92 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par grozījumiem SIA „EcoHeat Latvia” izsniegtās licences Nr.E23077/3 siltumenerģijas pārvadei un sadalei nosacījumos Dokuments
Nr. 95 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,LĪVĀNU SILTUMS” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 93 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments