Atkritumu apglabāšana

Drukāt

Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Citas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību saistītās darbības ir pašvaldību kompetencē.

Infogrammā attēlots institūciju atbildības līmenis attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas maksu, kuru atkritumu radītājs maksā par saviem radītajiem atkritumiem.

Ar aktualitātēm Regulatora atbildībā esošajā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma jomā var iepazīties sadaļā “Jaunumi”.