Sabiedrības līdzdalība

Drukāt

Regulatora darbības pamatprincips ir aizstāvēt sabiedrisko pakalpojumu lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību. Tāpēc pirms būtisku lēmumu pieņemšanas, piemēram, normatīvo aktu apstiprināšanas, lemšanas par tarifa projektu un citiem nozīmīgiem jautājumiem, Regulators izzina ieinteresēto pušu – sabiedrisko pakalpojumu lietotāju, komersantu, iestāžu, organizāciju un citu interesentu viedokli. Minētais process ir atklāts un publisks.

Kad un kā Regulators izzina ieinteresēto pušu viedokli? Iepazīsti un piedalies!

Regulators tostarp piedalās vairākos sabiedrības atbalsta pasākumos (Plašāk: Kādās aktivitātes iesaistās Regulators?) Plānojot sabiedrības atbalsta pasākumus, Regulators vērtē, lai īstenotās aktivitātes:

  • uzlabotu lietotāju pieeju informācijai, pieņemot gudras un pārdomātas izvēles;
  • informētu lietotājus par aktuālo sabiedriskajos pakalpojumos;
  • uzlabotu sadarbību ar sabiedrību un valsts institūcijām;
  • nodrošinātu organizācijas atpazīstamību.