Funkcijas, stratēģija, rīcības plāns

Drukāt

Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktas šādas Regulatora funkcijas:

  1. aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;
  2. nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku;
  3. nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;
  4. licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai reģistrē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju;
  5. izskata strīdus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  6. sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;
  7. sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;
  8. informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  9. pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozaru speciālajos likumos.
 

Sākot ar 2020. gadu, Regulators šajā sadaļā publicē stratēģiskās prioritātes katram nākamajam gadam, aizstājot ar līdzšinējo rīcības plāna formātu tabulas veidā.