Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Pirms elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas komersantam ir jāreģistrējas Regulatorā, nosūtot Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.

Form_1.png Komersanta reģistrācijas paziņojuma veidlapa

Regulators pēc komersanta reģistrācijas paziņojuma saņemšanas reģistrē komersantu Elektronisko sakaru komersantu sarakstā.

Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums regulāri iesniegt Regulatoram nepieciešamo informāciju Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.
Iesniedzamās informācijas apjoms un tās iesniegšanas termiņi ir pieejami Regulatora tīmekļvietnes sadaļā Regulatoram iesniedzamā informācija.

Info_icon_1.png Elektronisko sakaru komersants informāciju iesniedz Regulatoram elektroniskā veidā, izmantojot Regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu – IIAS.

Informācija par aktuālajām iesniedzamajām veidlapām pieejama Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmā - IIAS sākumlapā "Iesniedzamie dokumenti".

Lai veiktu precizējumus dokumentā ar statusu "Iesniegts" vai "Pieņemts", IIAS sadaļā "Dokumentu saraksts" izvēlas nepieciešamo dokumentu, kuru jāprecizē, un, neatverot dokumentu, labajā ekrāna pusē uzklikšķina uz zilās pogasIIAS_Ikona_versija.png, izveido jaunu versiju dokumentam un veic nepieciešamās izmaiņas.