Regulatoram iesniedzamā informācija

Drukāt

Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par savu darbību elektronisko sakaru nozarē, iesniedzot Regulatoram nepieciešamo informāciju Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā. Regulāri iesniedzamās informācijas apjoms un termiņi noteikti šādos normatīvajos aktos:

izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants informāciju iesniedz Regulatoram elektroniskā veidā, izmantojot Regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu – IIAS.
Info_i_apli_icon.png Informāciju par reģistrēšanos IIAS un par sistēmas sniegtajām iespējām var uzzināt sadaļā IIAS.

Elektronisko sakaru komersants informāciju par aprēķināto valsts nodevu Regulatoram iesniedz Informācijas iesniegšanas vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā:

  1. pirmajā darbības kalendārajā gadā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas, iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā, norādot plānoto neto apgrozījumu darbības pirmajā kalendārajā gadā;
  2. otrajā darbības kalendārajā gadā:
    - līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim iesniedz informāciju par aprēķināto valsts nodevu attiecīgajam kalendārajam gadam, norādot faktisko neto apgrozījumu darbības pirmajā kalendārajā gadā;
    - līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam, norādot faktisko neto apgrozījumu aizpagājušajā kalendārajā gadā, kā arī, ja nepieciešams, precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu pirmajā un otrajā darbības kalendārajā gadā;
  3. trešajā un turpmākajos darbības kalendārajos gados – līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam, norādot faktisko neto apgrozījumu aizpagājušajā kalendārajā gadā.

Form_1.png Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķina veidlapa

Atbilstoši Informācijas iesniegšanas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē komersanti, kas sniedz interneta piekļuves pakalpojumu iesniedz Regulatoram informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību fiksētā tīklā reizi gadā līdz 1.martam par rādītājiem esošā kalendārā gada 1.janvārī, kas noteikti noteikumu 5.pielikumā.
Info_i_apli_icon.png2023.gadā informāciju par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību fiksētā tīklā elektronisko sakaru komersants pirmo reizi iesniedz Regulatoram līdz 2023.gada 1.maijam par aktuālajiem rādītājiem 2023.gada 1.martā.
Informāciju komersanti iesniedz IIAS, augšupielādējot noteikta parauga excel failu ar nepieciešamiem datiem par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieejamību. Aicinām komersantus iepazīties ar Regulatora sagatavoto informatīvo materiālu, kurā ir sniegta informācija par datu iesniegšanu IIAS:

info_guide_i_icon.png Instrukcija datu iesniegšanai IIAS

Saskaņā ar Noteikumiem par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus analīzei nepieciešamo informāciju un tās iesniegšanas termiņiem, regulators, tirgus analīzes veikšanai, pieprasa detalizētu informāciju no elektronisko sakaru komersantiem, kuri sniedz pakalpojumus katrā konkrētajā analizējamajā tirgū. Regulators nosaka elektronisko sakaru komersantus, kuriem jāiesniedz noteikumu pielikuma veidlapās noteiktā informācija, izvērtējot komersantu iesniegto informāciju par regulēto pakalpojumu rādītājiem elektronisko sakaru nozarē saskaņā ar šādiem kritērijiem:

  • pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.veidlapā noteikto informāciju iesniedz komersants, kura attiecīgā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma ieņēmumu kopējais īpatsvars kopā ar vismaz trīs citiem komersantiem ir 95% un vairāk, dilstošā secībā no attiecīgā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas kopējiem ieņēmumiem;
  • pielikuma 7., 8., 9. un 10.veidlapā noteikto informāciju iesniedz komersants, kuram ir ieņēmumi no attiecīgā elektronisko pakalpojuma sniegšanas, tostarp komersants, kuru Regulators ir noteicis kā komersantu ar būtisku ietekmi tirgū;
  • attiecīgi pielikuma 1.veidlapu iesniedz visi komersanti, kas noteikti pēc augstāk minētajiem kritērijiem.

Informāciju, kas noteikta pielikuma 1.- 5., 8., 11. un 16.veidlapā elektronisko sakaru komersanti iesniedz Regulatoram vienu reizi divos gados līdz 1.novembrim par iepriekšējo kalendāro gadu vai aktuālo informāciju uz iesniegšanas brīdi. Savukārt informāciju, kas noteikta pielikuma 6., 7., 9., 10., 12., 13., 14., 15. un 17.veidlapā elektronisko sakaru komersanti iesniedz Regulatoram katru gadu līdz 1.novembrim par iepriekšējo kalendāro gadu vai aktuālo informāciju uz iesniegšanas brīdi.

Form_1.png Noteikumu pielikuma veidlapas