Maksa

Drukāt

2021.gada 14.janvārī Valsts vides dienests noslēdza līgumu ar SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" (DIO) par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu Latvijā no 2022.gada 1.februāra līdz 2029.gada 31.janvārim.

Atbilstoši Iepakojuma likuma 18.13 pantam DIO 2020.gadā, piedaloties Valsts vides dienesta izsludinātajā konkursā uz depozīta sistēmas operatora (DSO) vietu, iesniedza depozīta sistēmas dalības maksas aprēķinu, kas izstrādāts saskaņā ar depozīta sistēmas nodrošināšanai nepieciešamo finanšu aplēsi, kas sagatavota saskaņā ar Regulatora noteiktu "Depozīta sistēmas dalības maksas aprēķināšanas metodiku".

Kā noteic Iepakojuma likuma 18.15 pants, DIO, uzsākot savu darbību 2022.gada 1.februārī, iepakotājiem piemēro depozīta sistēmas dalības maksas aplēsi, kas aprēķināta, pretendējot konkursā uz DSO vietu (informācija par piemērotajām dalības maksām sniegta zemāk infogrammā). Maksas aplēsi piemēro līdz brīdim, kamēr stājas spēkā Regulatora apstiprināta depozīta sistēmas dalības maksa.

2022.gada 7.decembrī Regulatorā saņemts DIO izstrādāts depozīta sistēmas dalības maksas projekts, un 2023.gada 23.februārī Regulators ir apstiprinājis šādas depozīta sistēmas dalības maksas par vienu attiecīgā veida dzērienu iepakojuma vienību, kuru plānots laist tirgū no 2023.gada 1.aprīļa: