Atalgojuma politika

Drukāt

Regulatora amatpersonu un darbinieku mēnešalgu nosaka attiecīgai amata grupai noteiktā mēnešalgas diapazona ietvaros. Amatu grupas un mēnešalgu diapazoni Regulatorā ir noteikti ņemot vērā Regulatorā veikto amatu kartēšanu pēc starptautiskās metodoloģijas, kuras ietvaros ir novērtēts katrs amats, amatam nepieciešamā izglītība, amatam nepieciešamā personāla vadības un projektu vadības pieredze, prasme risināt problēmas, kā arī amatam veicamo uzdevumu un amata pienākumu sarežģītība, pilnvaras un tā ietekme uz rezultātu. Papildus tam, uz Regulatora amatpersonām un darbiniekiem ir attiecināmas tās sociālas garantijas, kas ir noteiktas Darba likumā un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.