Trauksmes celšana

Drukāt

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. Vairāk informācijas: trauksmescelejs.lv

Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā:

  • Sandra Briede, Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļas vadītāja, tel. 67097228
  • Ieva Lezdiņa, Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļas vecākā lietvede, tel. 67097220
  • Diāna Kibelko-Garbuzova, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas galvenā juriste, tel. 67873864
  • Diāna Kristapa, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas vecākā juriste, tel. 67097263

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Papīra formā:

  1. nosūtot pa pastu uz adresi Ūnijas ielā 45, Rīga, LV - 1039;
  2. iesniedzot klātienē Ūnijas ielā 45, Rīga, LV - 1039.

Elektroniski: uz e-pastu [email protected], parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

Mutvārdos: Ierodoties klātienē Ūnijas ielā 45, Rīga, LV - 1039.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.