Atkritumu apglabāšana

Drukāt

Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Citas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību saistītās darbības ir pašvaldību kompetencē (skatīt: ko Regulators regulē atkritumu apsaimniekošanas nozarē?). Plašāk ar būtiskākajām izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanā Latvijā var iepazīties sadaļā “Jaunumi”.