Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Atlasīt
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 1/7 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika Dokuments
Nr. 76 Datums Nozare Dabasgāze Kategorija Cita Nosaukums Par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām 2022.gadā Dokuments
Nr. 74 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 75 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par licences Nr.E23019 siltumenerģijas pārvadei un sadalei anulēšanu SIA “SABIEDRĪBA MĀRUPE” Dokuments
Nr. 2.36-02/24 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām “Latvijas Mobilais Telefons” SIA Dokuments
Nr. 1/6 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Ārējie normatīvie akti Nosaukums Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 22.septembra lēmumā Nr.1/29 “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” Dokuments
Nr. 73 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 72 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JUGLAS JAUDA” koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem Dokuments
Nr. 71 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Cita Nosaukums Par kapitāla atdeves likmi elektronisko sakaru nozarē Dokuments
Nr. 70 Datums Nozare Atkritumu apglabāšana Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu Dokuments
Nr. 2.36-02/23 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām “Latvijas Mobilais Telefons” SIA Dokuments
Nr. 2.36-02/22 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tet”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Baltcom”, SIA “BITE Latvija”, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CSC TELECOM”, “Latvijas Mobilais Telefons” SIA, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Telegrupa Baltijā” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TELENET” Dokuments