SPRK organizē viedokļu saskaņošanas sanāksmi par saņemtajiem viedokļiem attiecībā uz elektroenerģijas pārvades tarifu aprēķināšanas metodiku

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 14. jūlijā publicēja konsultāciju dokumentu par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. SPRK ir izvērtējusi publiskās konsultācijas laikā saņemtos viedokļus un ir precizējusi metodikas projektu. Lai iepazīstinātu ar veiktajiem precizējumiem metodikas projektā, SPRK organizē attālinātu viedokļu saskaņošanas sanāksmi š.g. 12.augustā, plkst. 10:00

Saskaņošanas sanāksmē SPRK iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar konsultācijas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, komentāriem, kā arī sniegs par tiem viedokli. Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus SPRK pārstāvjiem, kā arī sniegt konstruktīvus priekšlikumus vai ierosinājumus par Konsultāciju dokumentu. Viedokļu saskaņošanas sanāksmes darba valoda ir latviešu.

Interesenti dalību attālinātajā sanāksmē var pieteikt līdz š.g. 11.augustam (kontaktpersona Svetlana Vītola, tālr. +371 67097233, e-pasts: [email protected]).

Ar konsultāciju dokumentu un komersantu iesniegtajiem priekšlikumiem var iepazīties SPRK mājaslapā.