SPRK rīko atkārtotu saskaņošanas sanāksmi elektronisko sakaru nozarē š.g. 16.jūnijā

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi publiskās konsultācijas, kā arī pirmreizējās viedokļu saskaņošanas sanāksmes laikā saņemtos viedokļus par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma un kopsavilkuma noteikumiem, kā arī par līguma kopsavilkuma vadlīniju projektu. Ņemot vērā saņemtos viedokļus, SPRK ir veikusi abu dokumentu projektu precizējumus.

Lai iepazīstinātu ar veiktajiem precizējumiem abos konsultāciju dokumentu projektos SPRK organizē attālinātu viedokļu saskaņošanas sanāksmi š.g. 16. jūnijā plkst. 13.00.

Viedokļu saskaņošanas sanāksmē SPRK informēs tās dalībniekus par precizējumiem Konsultāciju dokumentos par elektronisko sakaru pakalpojuma līguma un kopsavilkuma noteikumiem, kā arī par līguma kopsavilkuma vadlīnijām. Precizējumi veikti, ņemot vērā š.g. 27.aprīlī SPRK rīkotajā pirmreizējā viedokļu saskaņošanas sanāksmes laikā saņemtos dalībnieku viedokļus un priekšlikumus.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus SPRK pārstāvjiem, kā arī diskutēt par iesniegtajiem priekšlikumiem. Viedokļu saskaņošanas sanāksmes darba valoda ir latviešu.

Interesenti dalību attālinātajā sanāksmē var pieteikt līdz š.g. 15.jūnija plkst.17:00, rakstot uz [email protected].

SPRK atgādina, ka š.g. 27.aprīlī notika pirmreizējā viedokļu saskaņošanas sanāksme par 2020.gada 15.oktobrī izsludināto divu publisko konsultāciju dokumentu projektiem, kas attiecas uz elektronisko sakaru pakalpojuma līguma noteikumu un elektronisko sakaru pakalpojuma līguma kopsavilkuma vadlīnijām, kuras laikā tika saņemti komersantu viedokļi.

Ar konsultāciju dokumentiem var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.