Aicina paust viedokli par AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina paust viedokli par AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu. Lai uzklausītu viedokļus, SPRK š.g. 16.jūlijā plkst.9.00 rīko attālinātu uzklausīšanas sanāksmi, kurā arī komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar iesniegto attīstības plānu.

Iesniegtajā attīstības plāna projektā paredzēts, ka līdz 2034.gadam elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstībā tiks ieguldīti 444,85 miljoni eiro, no kuriem 82,12 miljonus eiro līdzfinansēs Eiropas Savienības fondi. Tajā ieplānoti ilgtermiņa investīciju projekti, kas sekmēs Latvijas reģionālo elektroenerģijas tirgus integrāciju un desinhronizāciju no Krievijas apvienotā elektrotīkla, veicinās pakāpenisku digitalizāciju un stiprinās kiberdrošību. Tas vienlīdz nodrošinās arī ieguvumus Latvijas elektroenerģijas patērētājiem. Tāpat plāns paredz nepārtrauktu un secīgu pārvades sistēmas objektu rekonstrukciju, kā arī jaunu atjaunojamo energoresursu elektrostaciju pieslēgumu izveidošanu.

Interesenti un mediju pārstāvji dalību attālinātā sanāksmē var pieteikt līdz š.g. 15.jūlijam, rakstot uz [email protected] vai zvanot uz 67873861.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersanta, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Interesenti ar elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam un SPRK noteikumiem AS “Augstsprieguma tīkls” ikgadējo pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu iesniedz SPRK izvērtēšanai katru gadu līdz 30.jūnijam.

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā. Ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūgums nodrošināt tulkojumu valsts valodā.