Ierobežotie resursi

Print

Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos ierobežotos resursus - radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības var saņemt tikai Regulatorā reģistrēts elektronisko sakaru komersants.
Regulators nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana: