Numerācija

Drukāt

Regulators, ievērojot Nacionālā numerācijas plānā noteikto, piešķir numerācijas lietošanas tiesības elektronisko sakaru komersantam komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Nacionālais numerācijas plāns nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus.
Info_i_apli_icon.png Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" uztur informāciju par piešķirtajiem un pieejamajiem numerācijas resursiem, kura ir pieejama Numerācijas datu bāzē.

Numerācijas lietošanas tiesību noteikumi nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants šīs tiesības var saņemt, pagarināt, anulēt un tālāknodot citam elektronisko sakaru komersantam.
Numerācijas lietošanas tiesības komercdarbībai Regulators piešķir ar lēmumu 3 nedēļu laikā no pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu saņemšanas Numerācijas lietošanas tiesību noteikumos noteiktajā kārtībā.

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu veidlapa

Latvijā numurus pēc to izmantošanas iedala:

Numerācijas indeks/ kodsIzmantošanas mērķis
00Starptautisko izsaukumu prefikss
1XX(X); 1XXX(X)Īsie kodi
116XXXEiropas Savienības elektronisko sakaru saskaņotajiem pakalpojumiem ar sociālo vērtību
2XXXXXXXPubliskā mobilā telefona tīkla numuri
3XXXXXXX-5XXXXXXXBrīvs
6XXXXXXXPubliskā fiksētā telefona tīkla numuri
70XXXXXX-74XXXXXXIoT/M2M numuri valsts robežās
75XXXXXX-77XXXXXXBrīvs
78XXXXXXCitu veidu pakalpojumu numuri
79XXXXXXBrīvs
80XXXXXXBezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri
81XXXXXXDalītās samaksas pakalpojuma numuri
82XXX; 83XX-89XXĪsie kodi
90XXXXXXPapildu samaksas pakalpojuma numuri
30000XXXXXXXIoT/M2M numuri valsts robežās/eksteritoriāli

izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants, kuram piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, saskaņā ar Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumiem nodrošina numura saglabāšanas pakalpojumu.

Info_i_apli_icon.png Elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, saskaņā ar Noteikumiem par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu maksā nodevu par numuru izmantošanu.

Saraksts.pngRegulatora piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības

Regulators 3 nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par numerācijas lietošanas tiesību pagarināšanu, Numerācijas lietošanas tiesību noteikumos noteiktajā kārtībā, ja elektronisko sakaru komersants ne vēlāk kā 30 dienas pirms numerācijas lietošanas tiesību termiņa beigām iesniedz Regulatorā pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību termiņa pagarināšanu.

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību pagarināšanu veidlapa

Regulators 3 nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu, Numerācijas lietošanas tiesību noteikumos noteiktajā kārtībā, ja elektronisko sakaru komersants iesniedz Regulatorā pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu.
izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants pirms iesniedz pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu informē galalietotāju par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanu, ja tāds ar galalietotāju noslēgts.

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību anulēšanu veidlapa

Info_i_apli_icon.png Ja elektronisko sakaru komersants ir nodevis numuru lietošanā galalietotājam un cits elektronisko sakaru komersants pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu galalietotājam, tas norāda elektronisko sakaru komersantu, kurš pārņem elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un kuram piešķiramas numerācijas lietošanas tiesības, un pievieno tā komersanta piekrišanu pārņemt elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.

Noteikumos par numerācijas lietošanas tiesībām noteiktajā kārtībā elektronisko sakaru komersants var tālāknodot citam elektronisko sakaru komersantam Regulatora piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības uz numuriem, kas nav nodoti lietošanā galalietotājiem.
Elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, pirms rakstveida līguma par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu noslēgšanas iesniedz Regulatoram pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu, pievienojot šādu informāciju:

  • tā elektronisko sakaru komersanta piekrišanu, kura mobilajā tīklā lietos tālāknodotos publisko mobilo telefonu tīkla numurus, ja elektronisko sakaru komersantam, kuram paredzēts tālāknodot numerācijas lietošanas tiesības, nav sava mobilā tīkla;

  • līguma projektu par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu.

Ja elektronisko sakaru komersants atsakās no tam tālāknodotajām numerācijas lietošanas tiesībām tas iesniedz Regulatorā pieprasījumu par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas atcelšanu.

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanu veidlapa

Form_1.png Pieprasījuma par numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas atcelšanu veidlapa

Saraksts.png Informācija par tālāknodotām numerācijas lietošanas tiesībām