Depozīta sistēma

Print

Atbilstoši grozījumiem Iepakojuma likumā, kas tika pieņemti 2019.gada 24.oktobrī un stājušies spēkā 2020.gada 1.jūlijā, Saeima noteikusi normatīvo pamatu depozīta sistēmas ieviešanai Latvijā noteiktiem dzērienu iepakojumiem. Depozīta sistēma darbību uzsāks 2022.gada 1.februārī.

Normatīvais regulējums paredz, ka Latvijā būs viens depozīta sistēmas operators (DSO) - komersants, kura dibinātāji un dalībnieki ir depozīta iepakotāji un biedrības, kuru biedri ir depozīta iepakotāji, un kurš, pamatojoties uz līgumu ar Valsts vides dienestu, nodrošina depozīta sistēmas darbību visā Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

DSO no pretendentiem, kas līdz 2020.gada 30.septembrim būs iesnieguši savu kandidatūru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībā, izvelēsies Valsts vides dienests (VVD) (sīkāk informāciju meklē VVD mājaslapā - sadaļā Depozīta sistēma/ Informācija depozīta sistēmas dalībniekiem).

Iepakojuma likuma 18.16 panta 1.daļa noteic, ka pēc līguma noslēgšanas ar VVD, izvēlētais DSO divu nedēļu laikā reģistrēsies Regulatorā (saskaņā ar likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto kārtību), kura pārziņā būs depozīta sistēmas maksas apstiprināšana, tās pamatotības izvērtēšana un regulējamā pakalpojuma uzraudzība. Saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.pantā noteikto, depozīta sistēmas dalības maksu maksās depozīta iepakotāji DSO par depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniegšanu.

Tāpat saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.18 pantu Regulators izskatīs arī potenciālās domstarpības, kas varētu rasties starp DSO un tirgotājiem vai ražotājiem saistībā ar depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, kuru DSO maksās tirgotājiem par depozīta iepakojuma pieņemšanu no dzērienu patērētājiem. Šīs apsaimniekošanas maksas izmaksas veidos lielāko daļu no depozīta sistēmas dalības maksas izmaksām. Regulators domstarpības risinās, ja iesaistītās puses strīdus nevēlēsies risināt tiesas ceļā.

Atbilstoši Iepakojuma likumā minētajām prasībām Regulatoram līdz 2020.gada 30.septembrim bija jāizdod trīs normatīvie akti, ar kuriem var iepazīties šeit.