Nomātās līnijas

Print

Nomātā līnija ir publiskajā elektronisko sakaru tīklā nodalīts vai izveidots pastāvīgs un simetrisks sakaru kanāls vai savienojums signālu pārraidei starp diviem publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem.
Pieslēguma punkts ir elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam.
Nomāto līniju gala posms ir nomātās līnijas segments starp lietotāja pieslēguma punktu un tuvāko piekļuves mezglu (vieta, kurā ir savienots piekļuves tīkls un pamattīkls).

  • Saskaņā ar Regulatora 2007.gada 7.marta lēmumu Nr.55 SIA "Tet" no 2007.gada 1.jūlija noteikta būtiska ietekme nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecības tirgū.
  • Saskaņā ar Regulatora 2015.gada 20.augusta lēmumu Nr.120 SIA "Tet" no 2016.gada 1.marta noteikts par komersantu ar būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgū un noteiktas saistības piekļuvei nomāto līniju gala posmiem vairumtirdzniecībā.

SIA "Tet" saskaņā ar Nomāto līniju pamatpiedāvājuma noteikumiem publicē nomāto līniju pamatpiedāvājumu: