No 1. jūlija jauni AS “Gaso” tarifi

Print
Dabasgāze

Precizēta ceturtā rindkopa atbilstoši
aktuālajai informācijai uz 2021. gada 10. jūniju.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) š.g. 30. aprīļa sēdē apstiprinājusi AS “Gaso” jaunus dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifus. Tie stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Lietotājiem, kuri turpinās izmantot savu sistēmu efektīvi, ikmēneša izmaksas samazināsies, bet tiem, kas gāzi patērē nedaudz – izmaksas pieaugs.

“Jaunajos dabasgāzes sadales tarifos ir turpināts tuvināt izmaksu struktūru tarifu struktūrai, atbilstoši nosakot tarifu fiksēto un mainīgo daļu. Šīs izmaiņas sniegs precīzākus cenu signālus, kas ilgtermiņā sekmēs katra lietotāja efektīvāku pieslēgumu izmantošanu un optimālāku tīkla attīstību. Sagaidāms, ka lietotājiem, kas efektīvi noslogo savu pieslēgumu, izmaksas samazināsies,” norāda SPRK priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Intars Birziņš.

Sadales tarifa ietekme uz lietotājiem
Visām atļautās slodzes lietotāju grupām tarifa fiksētā daļa (maksa par pieslēgumu) salīdzinājumā ar šobrīd esošajiem sadales tarifiem pieaugs par 0,80 līdz 4,77 eiro mēnesī. Kopā ir astoņas patēriņa grupas un septiņas atļautās slodzes grupas.

Mājsaimniecībām, kas izmanto gāzi ēdiena gatavošanai, fiksētā maksa būs par 0,93 eiro (bez PVN) mēnesī augstāka nekā līdz šim. Savukārt tarifa mainīgā daļa (maksa par patēriņu) būs zemāka visām grupām, izņemot grupu ar zemāko vidējo patēriņu – mājsaimniecībām, kas izmanto gāzi ēdiena gatavošanai. Vidēji mājsaimniecībai, kas patērē dabasgāzi ēdiena gatavošanai 4m3, ikmēneša rēķins pieaugs par 1,64 eiro (bez PVN). Mājsaimniecības, kas gāzi izmanto apkurei un patērē relatīvi vairāk – sākot no 210 m3 (100-120m2 platība) mēnesī, ikmēneša izmaksas pieaugs par 16,98 eiro (bez PVN). Izmaksu pieaugumu ietekmē ne vien izmaiņas dabasgāzes sadales tarifos, bet arī AS “Latvijas gāze” saistīto lietotāju (mājsaimniecības) tarifa izmaiņas no š.g. 1. jūlija.

Šāds pieaugums saistīts galvenokārt ar dabasgāzes cenas strauju palielinājumu globālajos tirgos. Lai arī mājsaimniecībām, kas izmanto gāzi ēdiena gatavošanai, gāzes rēķins pieaug, lielāko daļu no mājsaimniecību budžeta veido maksa par siltumenerģiju (3,7%) un elektroenerģiju (3,1%), bet vismazāko daļu par dabasgāzi – 0,8%.

Kopējās AS “Gaso” tarifu projekta izmaksas
Salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu AS “Gaso” kopējās izmaksas augušas par 4,2 milj. eiro gadā. Pieaugums plānots personāla izmaksās, tostarp dabasgāzes sistēmas montieriem, iekārtu operatoriem u.c., kas pieaug saskaņā ar Latvijas Bankas prognozēto nominālās bruto algas izmaiņu indeksu.

Lai arī izmaksas pēdējo trīs gadu laikā ir pieaugušas, pateicoties SPRK apstiprinātajām zemākām peļņas atdeves likmēm, AS “Gaso” kapitāla atdeves izmaksas ir samazinātas par 1,6 milj. eiro gadā jeb 18%, salīdzinot ar spēkā esošo tarifu.

Pēdējos gados novērots straujš dabasgāzes patēriņa kritums ne vien Latvijā, bet arī citviet Eiropā un augsts fiksēto izmaksu īpatsvars gāzes piegādē, kas nemainās atkarībā no piegādātā gāzes apjoma. Lai optimizētu gāzes apgādes pakalpojumu Latvijā, AS “Gaso” paredz virkni efektivitātes pasākumu. Tarifu projektā ir iekļauts 3% efektivitātes rādītājs, kas 4,5 gadu ilgā periodā paredz 7,5 milj. eiro ietaupījumu.

Tarifa darbības periods
SPRK apstiprinātais AS “Gaso” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifs paredzēts 4,5 gadu ilgam regulācijas periodam (no 2021.gada 1.jūlija līdz 2025. gada 31.decembrim). Šāds periods ļauj izlīdzināt nākotnes efektivitātes ieguvumus, kā arī prognozētās izmaksas visā regulācijas periodā. Šādu regulācijas perioda pieeju izmanto visi sistēmas operatori enerģētikas nozarē.

Pakalpojumu sniedzēju, lietotāju iesaiste tarifu projekta izvērtēšanā
Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un lietotāju viedokli par AS “GASO” dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, 2020. gada 25. septembrī SPRK rīkoja uzklausīšanas sanāksmi. Kopumā tika saņemti četri priekšlikumi.

Tarifi pārskatāmā veidā AS "Gaso" tīmekļvietnē: https://www.gaso.lv/sadales-tarifs-no-2021