Internets

Drukāt

Interneta pakalpojums ir interneta piekļuves pakalpojums fiksētā vai mobilā elektronisko sakaru tīklā. Interneta pakalpojumu Latvijā kopumā nodrošina vairāk nekā 150 operatoru un vairākumā no vietām Jums ir iespēja izvēlēties kādu no pakalpojuma sniedzējiem.

Fiksētā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts, ierīkojot pieslēgumu fiksētā vietā (tajā skaitā Wi-Fi pieslēgums). Ar šāda tipa interneta pieslēgumu parasti iespējams nodrošināt stabilākus pakalpojuma kvalitātes rādītājus nekā ar mobilā interneta pieslēgumu.

Mobilā interneta pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek sniegts mobilo sakaru operatoru tīklos, pārraidot datus starp mobilo ierīci un mobilo sakaru operatora bāzes staciju. Mobilā interneta pakalpojuma saņemšanu un lietošanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, izmantotā mobilā tīkla tehnoloģija (2G; 3G; 4G), komersanta mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zona, Jūsu izmantotās galiekārtas funkcionalitātes īpašības, kā arī dažādi vietas ģeogrāfiskie faktori (koki, ēku konstrukcijas u.c.).
Mobilā interneta pakalpojumam pārraides vides resursu ierobežotības dēļ komersanti piemēro dažādus nosacījumus, piemēram, dažādus tarifu plānus ar atšķirīgiem datu apjoma ierobežojumiem dažkārt kombinācijā ar ierobežotiem pieslēguma ātrumiem, savukārt fiksētā interneta gadījumā galvenokārt tiek noteiktas pieslēguma ātruma robežas, kas arī nosaka pakalpojuma izmaksu apmēru konkrētam tarifu plānam.

Izvēloties interneta pakalpojuma sniedzēju jāņem vērā gan Jūsu nepieciešamības, gan pakalpojuma pieejamība noteiktā vietā vai konkrēta komersanta pakalpojuma nodrošināšanas iespējas.

Kvalitātes nosacījumi līgumā
Deklarētās kvalitātes vērtības